Imatge de fa uns quants d’anys ja d’un cavaller correns s’ensortilla el dia capvespre. | Josep Bagur Gomila

TW
0

Un any més, els Voluntaris de Sant Joan fan una crida a les persones que estimen les festes de Ciutadella, conscients què de cada vegada hi ha més gent i es calen més voluntaris per el capvespre de dia 24 de juny. La seva principal tasca és informar i col·laborar per a fer un bon passadís durant els jocs des Pla del Dia de Sant Joan capvespre.

Els Voluntaris de Sant Joan són un grup de persones que s’han compromès a ser a peu d’arena durant els jocs des Pla del Dia de Sant Joan capvespre, per tal d’informar a tots els presents dels perills que comporta no obrir el carrerany necessari per a facilitar el pas de cavalls i cavallers durant els jocs eqüestres.

Els Voluntaris van amb un braçalet de color groc que els identifica, i són els encarregats que aquest passadís sigui prou ample perquè els cavalls puguin passar-hi i per tal d’establir una mesura preventiva per als possibles accidents.

Els Voluntaris de Sant Joan fan feina amb l’Agrupació de Protecció Civil de Ciutadella i amb la coordinació de la Policia Local de Ciutadella.

Com em puc fer voluntari?

Les persones interessades es poden adreçar a voluntarisdesantjoan@gmail.com i deixar les seves dades de contacte, i han d’indicar el nom i els llinatges, el DNI i el número de telèfon. També poden trobar més informació a Facebook: @voluntarisdesantjoan

Sa Vinyeta viurà dia 22 un simulacre amb els efectius del Pla de Seguretat

Dia 22 es farà una nova formació destinada a seguretat privada sobre el control d’accés i d’aforament. Ja pel capvespre es farà un simulacre general a Sa Vinyeta, amb tots els efectius disponibles (340). Es duran a terme exercicis d’evacuació, sobre perímetres de seguretat, de resposta en cas d’accidents i totes les mesures de contenció previstes al Pla Director de Seguretat de Sant Joan.