TW

Quan hi falten poques setmanes per a la celebració de les festes de Sant Jaume, vostè ha tingut la idea d’enviar una invitació a tots els exbatles i exbatlesses del nostre municipi a assistir als dos actes institucionals de la nostra festa gran: el pregó de festes dia 20 de juliol, la pujada a la missa de caixers i la baixada (jo hagués dit davallada) i el jaleo del dia 25.

Em sembla una iniciativa lloable, que els exbatles i exbatlesses vius deuen haver rebut amb agraïment. La meva família i jo també estaríem agraïts si, com hauria estat lògic i sensat, haguessin enviat la invitació a mon pare en qualitat de vidu de la qui fou batlessa des Castell entre 1991 i 1993, ma mare, Ester Riudavets. Però el que hauria estat causa d’alegria s’ha convertit en una situació desagradable des del moment que la carta signada per vostè va dirigida a mon pare com a «exbatle des Castell».

Ja sabem que vostè i el seu partit tenen problemes importants per entendre i donar suport a la memòria històrica, però que la ignorància, fruit de la negligència, hagi arribat fins als batles i batlesses del període democràtic actual, comprendreu que ens ha generat una mica de disgut. Mon pare batle no ho ha estat mai, però n’Ester Riudavets sí.

És evident que no es tracta d’un error material. No és l’oblit d’un punt o d’una coma, no és una falta d’ortografia, tan freqüents en la majoria de publicacions i anuncis de l’Ajuntament d’ençà que el presideix vostè. És un error que fereix, i pel qual li prec que demani disculpes públicament. No només a mon pare, sinó al poble des Castell, que es mereix una mica més de consideració i respecte.