TW

El que per uns és el número d’una estadística, per altres pot ser un pare, una filla, una esposa, un germà, una àvia, un amic, un veí…

El fatal accident del passat mes de març que va tenir lloc al creuament de Talatí de la carretera general i que va acabar amb la vida d’un dels nostres veïns, ha remogut consciències, ha provocat tristesa i ens ha obligat a reflexionar. Segurament no hem sabut transmetre als responsables polítics les nostres advertències i revindicacions de la manera més adequada o contundent.

Certament, existeix l’error humà, però quan s’és coneixedor dels continuats i reiterats accidents al mateix punt, i no es prenen les mesures per evitar o minimitzar, dins del possible, danys irreparables, podríem xerrar de falta d’atenció o de negligència. Fa temps que hem cridat l’atenció sobre aquesta qüestió a qui ha de vetllar pel benestar i per la seguretat de les persones a la nostra illa.

No responsabilitzam únicament aquest equip del Consell Insular, també ho feim als anteriors governs, de diferents formacions, que no han sabut trobar l’acord, el consens necessari per donar solució a qüestions essencials per la vida dels ciutadans, cosa que hauria de ser prioritària per a qui forma part d’un equip polític de govern i servei públic, sigui del partit que sigui.

El passat dia 13 de maig, la nostra associació va sol·licitar una reunió amb el president del Consell, amb el conseller de mobilitat i el director insular de carreteres. A la reunió del pròxim dijous dia 11, a més de donar-nos el tracte correcte i les bones paraules de sempre, esperem, aquesta vegada sí, i per al bé de tots; empatia, respostes concretes i una solució ràpida, adequada i raonable.