Esport. El Consell ja ha determinat el gruix de les ajudes del 2009

TW
0

Redacció Maó
El Consell Executiu del CIM ha aprovat les bases i convocatòries d'aquest any 2009 per a la concessió d'ajuts per un valor de 277.152 euros, que tenen com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els joves i la gent gran, donar suport a les entitats que treballen en l'àmbit esportiu, promoure esdeveniments esportius extraordinaris o recolzar aquells esportistes que resideixen en centres de tecnificació esportiva de fora de Menorca.

De la quantitat total pressupostada per a les diferents finalitats, les quantitats són les següents. En l'apartat destinat a les entitats i associacions no lucratives s'hi destina un montant de 100.000 euros.

Per a esdeveniments esportius singulars com campionats de categoria nacional o internacional es reserven 70.000 euros.

Per a les escoles esportives de base per a formació de les categories iniciació, benjamí, aleví i infantil, així com a la creació de noves escoles de formació, la xifra és de 65.000 euros.

Les ajudes a les que es poden adreçar els diferents ajuntaments menorquins per a la promoció als seus respectius municipis de l'activitat física per a la gent gran i gent amb dificultats rep una dotació de 16.751 euros.

L'apartat dedicat a subvencionar els desplaçaments d'esportistes illencs per a participar en competicions oficials i finals, amb l'objectiu de facilitar i promoure la representació menorquina a nivell competitiu nacional i internacional té una reserva de 13.400 euros.

Finalment, un total de 12.000 euros se destinen a ajudar els esportistes menorquins que resideixen en centres de tecnificació esportiva de fora de Menorca per tal de millorar i perfeccionar les seves habilitats tècniques en el seu esport.