TW
0

A partir de la cançó "La festa de la pau", que els fillets varen aprendre amb la mestra de música, cada cicle va realitzar unes transformacions plàstiques d'acord amb la lletra de l'estrofa que varen escollir. Aquesta és la lletra de la cançó:Si tingués la màgia d'un mag,de les bales faria flors,
dels fusells trombons i fagots i
dels trons poemes d'amor.

Si tingués la màgia d'un mag,
de la gana en faria blat,
dels canons prismàtics gegants,
i dels tancs camions de gelats.

Si tingués..................................
dels soldats en faria clowns
dels tinents, ocells de paper
ballarines o castellers

Si tingués..................................
de les mines faria daus,
de les bombes jocs malabars
i dels corbs, coloms de la pau.