TW
0

E ndesa Educa comença l'inici del nou curs escolar amb tot un seguit d'activitats adreçades als fillets i filletes i a les escoles. A la pàgina web (www.endesaeduca.com) es pot trobar tota la informació sobre Endesa i el món de l'electricitat. Per als centres educatius de Menorca, la companyia ofereix tot un seguit de propostes específiques que es poden trobar a la pàgina web.

Endesa E3
És el cas d'Endesa Educa Energia (Endesa E3), una de les activitats més atractives dirigides als alumnes de 4t d'ESO en la qual l'estudiant ha de realitzar una anàlisi completa i exhaustiva de l'ús de l'energia elèctrica en el centre escolar i a casa seva. A través de l'anàlisi de la facturació, un inventari energètic i un estudi tecnològic, l'alumne pot dur a terme un informe que inclou un ús més eficient de l'energia i l'estalvi econòmic.

Per tal d'ajudar a elaborar aquest projecte, Endesa ha creat una pàgina web íntegrament dedicada a l'E3, on tutors i alumnes realitzaran totes les activitats d'una manera organitzada i seguint les pautes marcades a la web.

És necessari que els centres educatius que prenguin part d'aquest procés d'aprenentatge s'involucrin en la preparació dels projectes dels seus alumnes. La tasca dels centres serà proporcionar tota la informació que l'alumne necessiti per assolir els objectius marcats pel projecte. Així, l'adhesió a Endesa Educa i a l'E3, la fan tant els centres educatius, com els tutors.

Totes les activitats que organitza Endesa Educa tenen la finalitat de promoure una nova forma d'entendre l'energia i en què l'estalvi energètic i la sostenibilitat tenen un protagonisme rellevant.

Aquestes activitats són gratuïtes i estan dirigides tant a centres educatius de les Illes balers com a aquelles persones amb curiositat i interès en aprendre tot el procés que va des de la creació de l'energia, fins que aquesta fa que sigui possible que en arribar a casa nostra puguem gaudir dels avantatges que ofereix viure amb gas i electricitat.

Si voleu més informació us podeu posar en contacte amb la companyia a través del seu correu electrònic endesaeduca@endesa.es , del telèfon 902500049.

Consideracions del Programa Endesa E3
• La fase 1 del programa és un feina del grup classe, a partir de la fase 2, l'alumnat es distribueix en grups (entorn a 4-5 persones)
•Per iniciar la fase 2 es requereixen les factures energètiques, d'electricitat i gas/gasoil del centre docent i del domicili. Si té el contracte amb Endesa aquesta documentació es pot sol·licitar al Call Center:
•Del centre docent: es necessiten les dels últims tres anys (electricitat i combustible)
•Del domicili: les de l'últim any (electricitat i combustible)
•Es requereix que el tutor/a planifiqui les activitats i assigni els responsables de cada grup
•Es recomana que el tutor sigui el professor/a de tecnologia o ciències
•Es planteja una estructura de Programa que és modificable segons la voluntat del centre docent (capacitat de concentrar-ho temporalment)
•Pressuposa coneixements informàtics i científic-tècnics propis del nivell curricular
•Necessitat de la sala d'informàtica en la segona fase del projecte.