TW
3

La redacció del projecte museogràfic de Can Saura ha sortit a concurs. L’Ajuntament de Ciutadella ha iniciat els tràmits per aprovar l’expedient de contractació per redactar-lo a través d’una resolució d’Alcaldia, que ha de ser ratificada per la Junta de Govern. El pressupost de licitació, d’aquest procediment urgent i obert, és de 26.446,28 euros i per presentar propostes hi ha temps fins al 3 de desembre.

El document és el que ha de completar el procés per a la instal·lació del Museu Municipal al nou espai cultural que és Can Saura. Era l’any 2016 quan es redactava un avanç del Pla director de Can Saura, que definia de forma detallada els usos culturals de l’edifici. I al final del 2017 quan es va elaborar el projecte museològic, on es fixava la conceptualització teòrica i les línies estratègiques a seguir per al nou espai museogràfic.

Ara, una volta definida la idea marc, es fa necessària la continuïtat de l’expedient per a la instal·lació i la ubicació definitiva del Museu Municipal a Can Saura. Els costos venen finançats al 50 per cent per part del Consell de Menorca, a través del PTIEC, i la seva adjudicació s’ha de fer aquest any.