Florit amb una edició de «Blanquerna» de Ramon Llull

TW
5

El director de la Biblioteca Pública de Maó, Francesc Florit Nin, proposa separar en dos edificis l’Arxiu Històric i la Biblioteca que tindria una nova ubicació. La seva idea seria la de portar els llibres, música i pel·lícules a un dels edificis militars desamortitzats.

Florit Nin, que aquest divendres va concretar la seva proposta en una xerrada a l’Ateneu, la justifica dient que així tracta de potenciar la condició de biblioteca insular central que també té la biblioteca maonesa.

Opina que les biblioteques han deixat de ser contenidors de llibres i cada cop són més connectors del coneixement, i per això recuperen el sentit de les antigues cases de Cultura i adopten funcions de formació, com ho fan els centres educatius, i participen cada cop més en el desenvolupament social i cultural del seu entorn.

Qüestions de futur

Com a qüestions a tenir en compte en el futur pròxim, el director de la Biblioteca Pública de Maó planteja créixer en serveis virtuals i arrticular-la com un lloc d’intercanvi d’experiències i coneixements i així establir lligams de col·laboració amb altres centres, entitats o institucions tot fomentant la participació i la implicació.

En concret creu que cal cooperar amb els centres educatius de forma programada i continuada. També vol trobar la manera perquè esdevengui una entitat inserida en els esdeveniments de la comunitat de Maó i de Menorca.

D’altra banda indica que s’ha d’aprofundir en la idea de ser centre local d’informació global i ser centre d’informació local per al món, açò vol dir com produir continguts locals d’interès comunitari. Igualment s’ha d’atendre la diversitat social i cultural amb iniciatives que fomenti la interculturalitat.

«Una biblioteca i un arxiu tot i que comparteixen algunes característiques -afirma- és evident que tenen funcions i destinataris molt diferents que n’aconsellen la segregació.»

Florit Nin confessa que la idea de desdoblar Biblioteca i Arxiu encara no ha estat formulada oficialment ni l’ha presentat al Ministeri de Cultura, propietari de l’edifici de Can Mercadal. En qualsevol cas, defensa que «convé de ser agosarat amb les idees perquè sempre serem a temps que la realitat, les condicions i els pressupostos ens retallin les ales per volar més baix».