Obra científica Pasqual Calbó i Caldés (Volum I - Tractats de matemàtiques pures) | Youtube: Institut Menorquí d'Estudis

0

«Tractat de Geografia dirigit a los jovas menestrals de Menorca, reunit per un menorqui aficionat a lo avantatja de dits jovas» [sic]. Amb aquestes paraules descrivia Pasqual Calbó i Caldés les seves intencions a l’hora d’elaborar els seus tractats. Unes paraules que acompanyen l’inici de l’audiovisual que impulsa l’Institut Menorquí d’Estudis per a la promoció de l’«Obra científica de Pasqual Calbó i Caldés. Volum I - Tractats de matemàtiques pures».

És una de les estratègies que l’IME posa enguany en marxa per a donar difusió a les seves edicions, l’elaboració de píndoles, en forma de breus documentals, on s’expliqui la importància de volums com, en aquest cas, el de Pasqual Calbó i Caldés.

Tramuntana Films ha donat forma a aquesta peça, en la qual es representa la figura del pintor maonès, assegut en un escriptori, elaborant aquesta magna obra de la qual, per ara, se n’ha publicat el primer volum i estan en fase d’edició els dos següents.

L’actor Jordi Odrí es fica en la pell del personatge i posa la veu en off per a reproduir paraules de Calbó, mentre que els autors de l’edició d’aquest primer volum de l’obra científica, descriuen la importància del personatge i de la seva obra. És així que Antoni Roca Rosell recorda que «Pasqual Calbó era un jove menorquí que va tenir la sort de conviure amb un pintor italià, Giuseppe Chiesa, amb el qual va tenir l’oportunitat de tenir una primera formació com artista». Però d’allà sorgí l’oportunitat de viatjar a Venècia i a Roma. «Inicialment pensàvem que s’havia format només com a pintor, però a través de la seva obra científica veim que es fa formar en moltes disciplines (...) totes les que una acadèmia europea de l’època, donava», afegeix Joan Lluís Torres. I quan torna a Menorca, el 1780, sota dominacions estrangeres on es podia emprar el català, a diferència d’Espanya on estava prohibit, «impulsa un gran projecte educatiu (...) pensant en els joves menestrals menorquins, necessitats de formació per a dur a terme els grans reptes que es plantegen en el Maó cosmopolita de començaments del segle XIX», complementa Josefina Salord.