Els usuaris obtenen assessorament alhora que utilitzen les noves tecnologies.    | X.B.M.

0

En el primer any de funcionament, fins a 326 persones han participat en el programa «Acompanyament digital» de la Xarxa de Biblioteques de Menorca. Es tracta d’un projecte d’alfabetització en el camp de la informació i la inclusió social, dirigit als usuaris de les biblioteques, i a la ciutadania en general, que necessiten un suport per a introduir-se en el món de les noves tecnologies i les tasques electròniques.

Segons dades de la Xarxa de Biblioteques, només durant vuit mesos, els 326 usuaris han fet un total de 506 sessions i han formulat 267 consultes.

Els temes que més habitualment s’han consultat són els relacionats amb aplicacions de les pròpies biblioteques (per a utilitzar l’eBiblio, el catàleg, el carnet d’usuari), sobre banca electrònica, recerca de feina, informació (per exemple, a través de cercadors en línia), compres a través d’internet, correu electrònic, creació i gestió de blogs, edició de fotografia i vídeo, instal·lació de programari o aplicacions, interacció amb les administracions públiques (SEPE, SOIB, AEAT, ajuntaments, sol·licituds de Renda Mínima Vital, cita prèvia), signatura electrònica, ofimàtica o ús de dispositius (telèfon, tauleta, ordinador, perifèrics, plataformes educatives, videotrucades, xarxes socials).

El servei ha experimentat pujades i baixades significatives, a causa de l’agreujament de la pandèmia i per l’inici de la temporada turística. La conjunció d’ambdós fets va derivar en una baixada significativa d’usuaris a les biblioteques i, en conseqüència, d’aquest servei.

Cal dir, per altra banda, que la Sindicatura de Greuges ha rebut queixes i demandes de la ciutadania que pateix la bretxa digital i se sent socialment discriminada.

El servei «Acompanyament digital» s’ofereix un dia per setmana a totes les biblioteques de Menorca.

Els usuaris obtenen assessorament alhora que utilitzen les noves tecnologies.    Foto: X.B.M.