El doctorand en Història Medieval de la UB Jordi Saura Nadal, un dels impulsors del seminari | Manolo Barro

3

Nou especialistes, entre historiadors i arqueòlegs, participaran el pròxim dia 14 de gener en el I Seminari d'història medieval de Menorca, que organitza l'Ateneu de Maó amb la col·laboració de l'IME i que tractarà sobre "Una nova visió a través de les fonts". Aquest primer seminari, que es desenvoluparà al llarg del dia i tindrà una durada de sis hores, comptarà amb la participació d'experts sobre el tema menorquins i també d'altres procedents de fora de l'Illa.

La iniciativa ha estat impulsada pels doctorands en Història Medieval de la Universitat de Barcelona els menorquins Begoña Pons Seguí i Jordi Saura Nadal, que ho van proposar a l'entitat cultural presidida per Margarita Orfila. Els impulsors confien que aquest seminari tengui continuïtat en el futur per aprofundir en el coneixement de la Menorca medieval.

El programa confeccionat per aquest primer seminari sobre la història medieval de l'Illa contempla una sèrie de ponències amb la participació de Jaume Sastre Moll (UIB), que tractarà sobre "La documentació medieval, referida a Menorca, en els Arxius de la Corona d'Aragó" Bartomeu Obrador (IPOA Barcelona-IME) parlarà sobre "Les fonts epigràfiques per a la Menorca tardoantiga: religiositat i quotidianitat" la ponència de Josep Amengual (Centre d'Estudis Teològics de Mallorca) versarà sobre "De la continuïtat històrica dels jueus a les Balears fins a l'Almudaina iudaeorum, reconeguda per Jaume I". Milagros Guàrdia Pons (Universitat de Barcelona) explicarà "L'arqueologia monumental com a font per a l'estudi de Menorca en època vàndala i bizantina". Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona) i Amalia Pérez-Juez (Boston University) tractaran sobre les "Alqueries andalusines a Menorca: criteris d'assentament i organització dels habitatges". Begoña Pons Seguí (Universitat de Barcelona) parlarà sobre "Fonts disponibles per al coneixement del monacat medieval a Menorca: relacions amb els monestirs de la Corona d'Aragó". Jordi Saura Nadal explicarà "Les fonts notarials a la Menorca baixmedieval: pèrdua irreparable?", i la ponència de Daniel Durán Duelt versarà sobre "Recuperant el passat de les illes en els arxius. Els projectes de localització i edició documentals per Quíos, Creta, Rodes i Xipre: un model i una proposta per a Menorca".