Una visita del conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, a les navetes de Rafal Rubí. | Josep Bagur Gomila

TW
9

L’informe final que ha elaborat Icomos a favor de declarar la Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial per la Unesco recull de forma expressa la previsió d’esbucar el pont a mig construir a la carretera general de l’altura de la cruïlla amb les navetes de Rafal Rubí.

El dictamen, que dona llum verda a la declaració, menciona en dues ocasions el perjudici per al paisatge que suposaria acabar aquesta construcció. En la primera cita recull que Espanya, com a país proposant, preveu accions per mitigar l’abast del seu impacte sobre el jaciment. En la segona ja indica de forma específica la previsió d’esbucar el pont.

Noticias relacionadas

La declaració de la Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial de la Unesco està prevista per al mes de setembre, quan hagi pres possessió el nou equip de govern que surti de les eleccions del 28 de maig. La decisió, però, de mantenir l’enllaç a doble nivell que defensen des del Partit Popular -avui a l’oposició- suposaria incomplir la paraula que els actuals responsables administratius han donat davant els tècnics d’Icomos. L’any 2024 està previst que s’elaborin nous informes per avaluar el compliment dels compromisos adquirits.

De moment, el Consell ha enviat a la Comissió Balear de Medi Ambient un informe d’impacte ambiental que inclou la demolició del pont per afectar de forma negativa el paisatge de l’entorn de les navetes de Rafal Rubí.

Altres impactes adversos que assenyala Icomos per a la preservació dels jaciments inclosos a la Menorca Talaiòtica fan referència als conjunts que es troben més a prop de nuclis de població al terme de Maó o al voltant de les carreteres que donen servei a l’aeroport. En aquest cas, Icomos destaca que les administracions locals no tenen previst ampliar la pista de l’aeròdrom.