Imatge de Francesc Camps que apareix a la portada del llibre.

TW
2

L’Ajuntament des Migjorn Gran i el Centre d’Estudis Locals d’Alaior presentaren el passat diumenge el llibre «Francesc Camps i Mercadal. Presència de la seva figura al segle XXI», que pertany a la col·lecció Monografies Migjorneres.

Hi han col·laborat en la publicació Roser Argemí i Batlle, Miquel À. Marquès Sintes, Catalina Martí Camps, Maria Jesús Martí Camps, Roser Martí Camps, Puri Mira Sales, Sònia Moll Gamboa, Magdalena Pelegrí Moll, Miquel Pons Portella, Margarita Portella Moll, Consuelo Triay Coll i Gloria Ventura Pons; amb diferents punts de vista i aportacions.

El llibre recorda la importància de la figura del metge Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca (1852-1929), fill il·lustre des Migjorn; amb el seu llegat de costums, llegendes, oracions, coverbos i cançons recopilats que va deixar. Un reconeixement en mans dels diferents autors a la feina feta per «aquest home que estimava el seu entorn» i que amb la seva voluntat, com a folklorista i investigador incansable, deixà un important fons per a la cultura menorquina, tal com queda escrit en aquestes pàgines.

Hi trobam a la publicació la mirada a la seva infància, al lloc de la Cova, de l’antic barranc d’Albranca; a la seva feina com a metge, a l’acadèmic, a l’escriptor i estudiós.

És important destacar, per altra banda, la importància que té en el llibre la Ruta Cultural Francesc d’Albranca, amb tots els seus itineraris, que permeten conèixer la trajectòria vital i intel·lectual del metge i folklorista migjorner. I amb aportacions de Miquel Pons Portella, Magdalena Pelegrí Moll, Margarita Portella Moll i Miquel À. Marquès Sintes. La publicació inclou a més el recull dels articles publicats durant l’any 2021 al «Diari Menorca», amb motiu del 15è aniversari d’aquesta ruta, que va néixer el 2007 per iniciativa del Centre d’Estudis Locals d’Alaior, entitat organitzadora de l’activitat. Hi surten i es tracten amb deteniment la casa del doctor Camps, coneguda com Sa Casa Gran; Sa Vinya, lloc de treball i símbol cultural, on la seva filla Maria Dolors va escriure la biografia del seu pare; la Biblioteca, d’allà on parteix la ruta, amb el fons bibliogràfic de l’estudiós, o el carrer que du el seu nom.
El llibre es presenta diumenge a les 17 h al Saló Verd de l’Ajuntament des Migjorn Gran, amb presència d’alguns dels autors i voluntaris o iniciadors d’aquesta ruta cultural, que 17 anys després de la seva creació té una feliç continuïtat. La publicació, per últim, fa propostes de futur per seguir el reconeixement de la figura d’aquest «home gran» del seu poble.