Els participants ahir a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís.    | Apropa Cultura

TW
0

Apropa Cultura Balears va celebrar aquest dimarts el primer any del programa a Menorca a la Sala Albert Camus de Sant Lluís, amb la presentació del primer audiovisual sobre els diferents col·lectius socials i equipaments culturals i, per altra banda, una taula redona sobre «La cultura com a element transformador i integrador clau».

Apropa Cultura Balears és una xarxa inclusiva de 36 programadors culturals i 226 centres o serveis d’entitats socials que treballen amb col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat per facilitar el seu l’accés a la cultura.

A Menorca, al llarg d’aquests primers dotze mesos d’activitat d’aquest programa, un total de vuit programadors culturals i 37 centres o serveis d’entitats socials han facilitat conjuntament l’accés a propostes culturals de 467 persones.