Josep Maria Quintana és membre fundador de l’IME

TW
5

El termini de presentació de candidatures per optar a la presidència del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), per substituir l’arqueòloga Cristina Rita, va finalitzar el passat dilluns amb l’única presentada pel jurista i escriptor Josep M. Quintana. Per tant, el pròxim dimarts dia 26 el referit òrgan de l’IME haurà de valorar la referida candidatura i prendre la decisió al respecte, resultant elegit Quintana si com a mínim obté la majoria absoluta.

El passat dissabte el diari «Menorca» informava que no s’havia presentat cap candidatura per substituir Cristina Rita en la presidència del Consell Científic de l’IME i, per altra banda, la intenció expressada per Josep M.Quintana de presentar en  tot cas la seva en el darrer dia del termini, és a dir, el dilluns. Una passa endavant que el mateix Quintana va justificar pel suport d’un grup de membres de l’IME encapçalat per l’economista Guillem López Casasnovas, però que estava condicionada pel fet que no es presentés una altra candidatura amb un candidat vàlid que tingués el suport del Comitè Científic.

Noticias relacionadas

En aquest sentit, Quintana va explicar dissabte que no tenia pensat presentar-se per ocupar la presidència del Consell Científic de l’entitat, donat que, en realitat, «ja m’havia retirat de qualsevol activitat pública, encara que seguesc compromès amb l’Illa i òbviament amb la cultura». Però el suport d’un nombrós grup de membres de l’IME l’havia fet canviar d’opinió. Entre aquest grup hi ha el ja citat Guillem López Casasnovas, Pilar Benejam, Antoni Obrador, Miquel Àngel Limón, Jaume Mascaró, Joan Hernández Andreu, Ignasi Mascaró, Sergi Marí, Ildefonso Hernández, Enric Taltavull, Josefina Salord, Cristina Andreu, Lluís Garau, Lluïsa Dubón i l’actual presidenta interina Cristina Rita.

Continuïtat

Quintana, que és un dels membres fundadors de l’IME, també assegurava a «Es Diari» que no presentaria la seva candidatura amb un programa concret. «S’han de retocar els estatuts, que és una cosa que s’està estudiant des de fa temps», a més d’assenyalar la necessitat de tenir la «col·laboració» dels seus companys per donar continuïtat al programa que s’ha preparat els darrers anys amb Cristina Rita.