Joaquim Lorente, José Triay, Enric Pérez Massanet i Francesc Pons Piris, a la junta general del 17 de Gener | M.M.A.

TW
0

El Casino 17 de Gener ha iniciat una nova etapa d’activitats culturals amb la incorporació del jove escriptor Enric Pérez Massanet a la junta directiva de l’entitat com a nou vocal de Presidència.

Aquesta proposta, que va ser presentada pel president, José Triay Nadal, ha estat aprovada per unanimitat per la junta general de socis de la centenària societat del Casino Nou de Ciutadella.

Triay Nadal, que exerceix com a president des de març del 2022 fins a març del 2025, explica a «Es Diari» que després d’haver estat nomenat ‘Ciutadellenc de s’any 2023’ en activitats culturals pels quatre premis literaris obtinguts, va proposar a Pérez Massanet formar part de la directiva amb un doble objectiu: impulsar i dinamitzar les activitats culturals, i, a la vegada, «atreure joves cap al Casino 17 de Gener que aportin noves idees, iniciatives engrescadores i que impulsin la renovació i el relleu generacional».

A la junta general de socis van intervenir també el responsable de la comissió econòmica, Joaquim Lorente; i el secretari de l’entitat, Francesc Pons Piris. Després de ser aprovat el nomenament d’Enric Pérez Massanet, aquest va prendre la paraula per a exposar algunes de les actuacions que ha dissenyat i projectat en l’àmbit cultural.

Entre d’altres, la posada en marxa d’un club de lectura on intervendran escriptors amb els qui s’obrirà un diàleg per a comentar les seves obres més recents. També, la creació d’un Premi de Teatre Breu per a incentivar la creació teatral a Menorca i representar després els textos guardonats al teatre del Casino 17 de Gener.

Totes aquestes propostes van ser ben rebudes pels assistents a la junta general, junt amb el balanç    del 2023 i l’avançament de les dades econòmiques d’enguany.

Junta directiva del Casino

La directiva està formada per José Triay, president; Antonio C. Pons Bosch, vicepresident; Francesc Pons Piris, secretari; Antoni Triay Capó, tresorer i interventor; vocals: Luci Solera Piris i J. Ramón Salord López; Enric Pérez Massanet, vocal de Presidència; i Joan Benejam i Sebastià Llabrés, membres de la Comissió Consultiva.