L’Arxiu d’Imatge i So està format per documents audiovisuals relacionats amb l’illa. | R.C.

TW
0

El nou contracte de serveis de gestió de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca contempla un pressupost de 227.264 euros per als dos pròxims anys, el que representa un augment d’uns 62.000 euros respecte del contracte vigent. Aquest increment econòmic està vinculat al fet que els pròxims responsable tècnic i auxiliar de l’Arxiu passaran a treballar a jornada completa, mentre que el responsable tècnic en comunicació audiovisual continuarà treballant quatre hores a la setmana.

L’increment de la dedicació laboral de dos membres del personal afecte al servei és una de les principals millores del nou contracte per gestionar l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, que té una durada de dos anys i que en el seu cas podrà prorrogar-se per altres dos anys més. L’actual contracte administratiu finalitza el pròxim dia 21 d’agost sense la possibilitat de pròrroga.

El nou contracte detalla la gestió interna per a l’adquisició, classificació i conservació dels fons constituït per documents audiovisuals, sonors i en imatge, del patrimoni documental de Menorca, així com per còpies de documents que constituiran les diferents seccions de l’Arxiu.

Les prestacions que es volen contractar consisteixen en la gestió de tota la cadena documental, com la recerca de fons, entrada de documents a l’Arxiu, inventari, confecció de quadres de classificació del fons, digitalització, catalogació de reportatges i documents, preservació de la documentació, restauració de documents, recull de dades estadístiques, realització de memòries i informes, promoció del fons i l’atenció de públic en un horari estable, entre altres.

El 17 d’abril de 2000, el Consell insular va acordar la constitució de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, que cinc anys després es va traslladar a la seva actual ubicació al Camí des Castell fent contractació externa per a la seva gestió. Fins al moment s’han signat set contractes, en algun cas amb les corresponents pròrrogues, donant com a resultat la gestió satisfactòria de l’Arxiu per una empresa externa.