TW
0

Després dels Jocs des Pla del matí, la qualcada ha pujat de nou cap a la ciutat. A les 11.15 ha enfilat de nou i s'ha dirigit cap a ses Voltes, per fer les Corregudes de sa Plaça.

Han fet via, i no eren les 12 i ja entraven a Santa Clara. Tres voltes en les que, enmig d'un ambient famliar, s'han pogut gaudir dels cavalls durant dues hores. L'ensurt l'ha protagonitzat en Pau Bosch de Lloc Nou, un cavaller d'11 anys. El seu cavall ha llenegat i el genet ha caigut. Tot i quedar en un regiró, el cavaller va preferir no seguir a la Qualcada.

Noticias relacionadas

Després, els 106 genets han anat cap el Seminari, on han acomiadat a sa Capellana, Joan Camps, i després al caixer senyor substitut, Gabriel de Salort Sintes, a la casa noble.

Amb tot, quan passaven deu minuts de les tres del capvespre, ha començat un dels moments més solemnes de les festes amb la Missa de Caixers, oficiada pel caixer capellà, Joan Camps, i amb la presència del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, i el rector de la Catedral, Gerard Villalonga.