Alaior. El Centre d’Estudis Locals de la població es planteja crear una Banda de Música pròpia - A.G.

TW
0

El Centre d'Estudis Locals, departament del Fòrum 3r. Mil·lenni, va convocar a una reunió el passat dia 4 a la Biblioteca Municipal als joves estudiants de música i músics en general de la localitat, per tal d'estudiar la possibilitat de crear una Banda de Música al nostre poble.

Aquesta reivindicació, van dir, va venir a compte d'haver recollit peticions de molts ciutadans que es plantegen que Alaior pugui tenir una banda pròpia com a altres pobles de la nostra Illa.

Tradició local
Es van presentar uns objectius entre els convocats (els menors d'edat acudiren, alguns d'ells acompanyats dels seus pares o mares) com és el de pujar el nivell cultural i musical del poble; donar oportunitats als instrumentistes de vent en una banda d'Alaior mateix; promoure que instrumentistes que ho hagin abandonat puguin retornar a la pràctica de la música; posar Alaior al mateix nivell de tots els pobles de Menorca en què quasi tots ja tenen banda de música; recuperar una tradició musical local en què sempre hi havia hagut una banda i en molts períodes, fins i tot, dues.

Entre tots es van comentar les possibilitats de poder formar aquest tipus d'agrupació musical resultant els comentaris molt favorables i presos amb molt d'interès per la majoria d'assistents, quedant que es convocaran altres reunions per anar perfilant el tema.

L'ocasió va servir per comentar temps anteriors i fins i tot algunes rivalitats que es produïren entre les antigues bandes de música del poble, resultant una reunió agradable i simpàtica, i una iniciativa que tots els assistents van ponderar.