Ampliació. Es Busquerets és en aquests moments objecte d?una remodelació integral

TW
0

I.P.D.R. Ciutadella
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern balear destinarà 1.996.000 euros per realitzar un total de set intervencions en centres d'Educació Infantil. Cinc d'elles corresponen a la construcció de noves "escoletes", mentre que les dues restants són l'ampliació d'Es Busquerets de Maó, que també suposa crear noves places, i la reforma de les sis aules de sa Roqueta de Ferreries. El Govern preveu així crear un total de 326 noves places per a infants de 0 a 3 anys, que hauran d'estar disponibles l'1 de setembre de 2010.

Les "escoletes" que es construiran de nova planta s'ubicaran a Maó, Ciutadella, es Castell, Ferre­ries i es Mercadal. A més, amb l'ampliació d'una aula as Busquerets, es guanyaran set places.

En total, en el conjunt de l'Arxipèlag es preveu crear un total de 2.500 places, un "fet històric i que serà difícil de repetir", segons el coordinador del Pla de Primera Infància del Govern, Vicenç Arnaiz, ja que en només 20 mesos, l'executiu autonòmic destinarà 18 milions d'euros a aquesta finalitat.

Amb les 326 noves places per a infants de 0 a 3 anys, Menorca té garantides les necessitats per un període mínim d'uns quatre anys, tot i que "és una previsió difícil de fer, ja que depèn dels índexs de natalitat o de la situació dels pares", segons si necessiten o no escolaritzar els seus fills, per exemple, per motius laborals. La Unió Europea recomana escolaritzar entre el 40 i el 50 per cent dels fillets de 0 a 3 anys, unes xifres que Menorca compleix.