Homes. Tres pagesos vestits de diferents formes

TW
0

ll. pons Maó
No hi havia, dins l'extensa biblio­grafia menorquina, encara cap estudi exhaustiu que hagués tractat a fons la manera de vestir dels menorquins. Damià Bosch, Rut Mont i Anna Serra, després de dos anys de recerca, han editat fa uns mesos un tom important dedicat a "La indumentària menorquina en el segle XVIII".

La nova publicació sobre el vestit dels menorquins del segle XVIII, romp amb la idea que la indumentària menorquina fos diferent a la d'altres regions, no obstant a les acaballes de segle les peculiaritats a l'Illa eren més diferents que mai respecte a altres societats. Els autors per elaborar aquest treball s'han basat en fonts documentals, especialment els inventaris de protocols notarials, per conèixer quines eren les peces de roba que tenien, i també han realitzat un important treball de camp per conèixer les col·leccions d'indumentària que encara es conserven. A més la documentació gràfica ha servit per visualitzar les peces de vestir en antics quadres i dibuixos que il·lustren el llibre. La història de la indumentària del segle XVIII es tracta dins un context ampli per entrar a descriure peça a peça la roba així com els complements i les joies pròpies de l'època. Però també l'estudi es centra en el patronatge i la costura que no hem de pensar que fos ni semblant a la d'avui en dia. Els acabats i les puntades es cuidaven al detall amb total dedicació per tal que la roba durés el màxim temps possible. Quant a classes socials, s'ha diferenciat la roba de la pagesia i la menestralia, la de la burgesia i la noblesa, així com han tingut en compte que era distinta la roba per fer feina de la de mudat.

Els autors, membres de FEMEFOLK, (Federació Menorquina de Grups Folklòrics), tanquen el llibre amb unes recomanacions de cara a la manera que haurien de vestir els actuals balladors.