TW
0

Maria Solá Maó

Per quin motiu es va endinsar en el món de les associacions per a persones amb discapacitats?
Tinc un fill de tres anys i mig amb síndrome de down. Tots el membres de la junta directiva de l'associació som pares de fillets afectats. A més hi ha socis col·laboradors. L'objectiu principal d'aquesta entitat és la integració dels nostres fills, a més de millorar la seva qualitat de vida.

Quins son els serveis que ofereix l'associació?
Tenim un servei d'atenció primerenca, que inclou estimulació, musicoteràpia i logopèdia per als fillets més petits. A més portem a terme un recolzament i seguiment escolar per aquells fillets en edat escolar. Per als afectats adolescents tenim programes d'oci i l'estrella de l'associació: l'Escola de Vida. Aquest projecte inclou el projecte Amic, diversos tallers per aprendre a ser autònoms, i el pis compartit.

Fa més d'un any que es va posar en marxa el projecte del pis compartit, quina valoració en fa?
Actualment hi ha dos joves vivint allà. L'experiència és fantàstica tot i que tenim problemes per trobar mediadors i, avui per avui, viuen dues persones amb síndrome de down i només un mediador, quan haurien de ser dos. Els mediadors no paguen ni lloguer ni manutenció i no tenen una responsabilitat directa sobre els seus companys. Es tracta de compartir tasques domèstiques i les responsabilitats, com a un pis d'estudiants.

Com ha canviat en els darrers anys la vida de les persones amb síndrome de down?
Antigament es pensava que les persones amb síndrome de down no estaven capacitades per dur una vida normal i plena. Fa trenta anys quedaven tancats a casa seva i es criticava els pares que els treien a passejar. Fins i tot fa només 13 anys el pares havien de lluitar perquè els seus fills fossin admesos a les escoles. La societat ha canviat molt en aquest sentit, tant les institucions com organitzacions i persones a nivell particular aprecien a les persones amb aquesta discapacitat. La gent s'atraca al teu fill pel carrer i li diu qualque coseta. Sento que la gent aprecia el meu fill per ser precisament com és.

Suposo que el contacte amb els altres beneficia en gran mesura el desenvolupament dels afectats...
Sí, ara van a l'escola, fan activitats extra escolars i es relacionen amb altres fillets. L'educació en aquest sentit és el fonament per la seva integració futura. Mentre els fillets són petits les coses van molt bé però la cosa es complica quan arriben a Secundària. Els companys ja no els tracten d'igual a igual i els hi costa més l'activitat escolar. És l'etapa escolar més dura i les famílies ho vivim amb tensió.

A més, és vicepresident segon de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca. En què consisteix aquest projecte?
És un projecte del que formen part totes les entitats que fem feina en el camp de la discapacitat, el Consell i els ajuntaments. Tots els serveis que es donaven de manera aïllada ara es duen a terme des de la Fundació amb l'objectiu de millorar la qualitat.