Miquel Portella Moll. Mestre Artesà

TW
0

Ll. Pons Maó

Com s'inicià en el cordat de bova?
Ho vaig aprendre d'un senyor gran des Migjorn, n'Antoni Riudavets, que va insistir en ensenyar-me perquè no es perdés s'ofici. Ell era de la pagesia i s'havia dedicat a açò durant molts d'anys. Jo m'hi vaig iniciar cap a l'any 1991, més bé perquè no es perdés, i amb el temps m'hi he dedicat fins treure'm el títol d'artesà fa uns cinc anys. M'agrada aquest ofici perquè és antiestressant, molt respectuós amb el medi ambient, sa planta que segues torna a créixer a s'any següent i sa satisfacció quan veus es cordat fet és gran.

Amb quins materials fa feina i com els prepara?
Sobretot faig feina amb bova que és una fibra vegetal, però també amb corda de canyam, de pita i cotó. Per sa bova, cap es mes de juny o juliol anam a fer sa segada per tot s'any. Som una colla de quatre o cinc segadors que anam as Prat de Son Bou ben dematí i amb un dia ho tenim llest. Hem d'anar molt alerta ja que dins es prat hi ha sangoneres i són perilloses així que ens hem de protegir amb botes altes. Mentre tres seguen amb fals els altres traginen i escampen sa bova damunt ses dunes perquè vagi secant. És una planta llarga, fins a tres metres d'alçada, i ho deixam allà una setmana perquè perdi fins a un cinquanta per cent de pes. Després feim es feixos i ho duim a peu fins es remolc i fins a s'hort on durant un mes cada dia ho trec a secar. Sa bova és delicada i ha de secar bé.

Quant de temps tarda en cordar una cadira, per exemple?
Tres hores i mitja aproximadament. Quan agafam sa bova seca l'hem de xapar pel mig i es posa en remull per donar-li més consistència i ser més bona de manejar, sinó talla molt ses mans. Dins es cordat hi posam part de sa mateixa planta de sa bova perquè es seient sigui més còmode. Amb una mà sempre s'atesa i amb s'altra es composa, és una feina totalment manual. Per fer cordat no s'empra cap màquina, des de que segam fins que surt as mercat.

A més de cadires i tabalets, també es fan cordats de bova per altres peces?
Sí, a més de tabalets, cadires i sofàs ja he tingut diversos encàrrecs de capçaleres per llit sobre una estructura de ferro per exemple. A ses fires sobretot aquestes coses tenen molt èxit. Una de ses coses que faig molt és cordats per peces antigues que sa gent té a ca seva i s'ha fet malbé es cordat i el faig de nou. Si sa bova està ben secada i es cordat ben fet pot durar més de cent anys. És important no banyar-la i anar alerta si hi ha moixos ja que els agrada molt clavar-hi ses ungles.

I també ha fet cordats per peces de disseny.
Sí, sobretot quan me present as premi d'artesania des Centre Artesanal. Un any vaig tenir es premi per sa millor peça tradicional amb un tabalet, després també vaig fer una peça de teca que simulava un cangur que vaig cordar amb fil polit o d'emplomar i canyam que deixa un pelet que s'inspirava en el pèl de s'animal. I aquest any he presentat una cadira que simula un llangardaix, feta per Lluís Vinent, i vaig emprar una corda sintètica que era de color negre i morada, colors que em recorden ses sargantanes de s'Illa de l'Aire.