Marta Marco Barber.

TW
0

Ll. Pons Maó

Quina és la seva labor a l'Ateneu?
Sóc s'administrativa de s'Ateneu i faig una mica de tot, en definitiva sa gestió de s'activitat des dia a dia, es tema des socis, una mica sa comptabilitat, demanar subvencions i a més som sa secretària d'actes de sa Junta Directiva que està formada per quinze persones i es reuneix cada mes. A més de jo com a plantilla fixa hi ha sa bibliotecària i dues conserges.

Quines són les activitats de l'Ateneu en aquests moments?
Hi ha distintes àrees, ciència, literatura, belles arts, música, Revista de Menorca, que es treballa conjuntament amb l'IME, tertúlies, cine club, escacs, el grup filharmònic i el grup filatèlic i numismàtic i cada secció té ses seves activitats. Després diàriament es capvespres hi ha activitats com ses classes de pintura i dibuix per a fillets i també per a adults, classes de música de violí, piano, guitarra, flauta i llenguatge musical i per altra part idiomes com anglès, que aquest any no té gent, i francès. Per a adults també hi ha fotografia, un club de lectura i es dimecres matí vénen un grup d'artistes a pintar model al natural. Al llarg de s'any també tenim diferents concerts de música clàssica i els diumenges matí es fan assajos que estan oberts a tothom que vulgui, com totes ses altres activitats. També hi ha cine club i un dilluns de cada mes es passa es documental des mes en versió original subtitulada en català. En total hi ha inscrits uns 150 fillets i una vintena d'adults participen d'aquestes activitats diàries, més totes ses persones que acudeixen a conferències, concerts i altres activitats.

I els caps de setmana?
Hi ha diferents cicles de conferències o també conferències sobre temes d'interès. En aquests moments ha acabat es cicle de sa Guerra de la Independència i ara comença un sobre recursos hídrics de Menorca i un altre sobre el bicentenari del naixement de Charles Darwin. També hi ha el cicle de Pensament i Cultura clàssica que organitza l'Obra Social de la Caixa i la SEEC de la UIB des de fa vuit anys amb gran èxit de públic.

L'Ateneu també té una especial dedicació a l'art.
Sí, s'organitzen distintes exposicions, com sa dels alumnes de dibuix i pintura i fotografia i com a permanents hi ha sa col·lecció de Vives Llull i sa de Màrius Verdaguer. A més hi ha dos premis Guillermo de Olives Pons que aquest any es dedica a Humanitats i l'any que ve a les arts amb el Saló de Primavera. Després hi ha unes quantes col·leccions com sa d'animals dissecats, ceràmica catalana i italiana i una important col·lecció de Rodríguez Femenias del segle XIX. I després, sa biblioteca de fons balear amb llibres antics.

Quants de socis hi ha en aquests moments?
621 ara mateix i sa quota anual és de 70 euros, que es paga cada trimestre, 17.50 euros. Hi ha socis de fa molts anys i també pares que inscriuen els seus fills en alguna activitat i es fan socis. Es socis poden gaudir d'una sala de tertúlies on hi ha premsa i revistes especialitzades. Es soci de s'Ateneu de Maó contribueix a sa cultura i són conscients de sa importància que té.