Obres. Les feines porten un bon ritme i ja es pot veure la figura de la nova infraestructura cultural

TW
0

Joan Janer Ferreries
Amb la consecució de 2,4 milions euros via fons estatals, l'Ajuntament de Ferreries ha aconseguit el finançament necessari per acabar la sala multifuncional, que està a punt de culminar la seva primera fase pressupostada en 3.8 milions d'euros. Aquesta passà per seriosos problemes als seus inicis per filtracions d'aigua, però ara mateix les obres porten un bon ritme i ja se dibuixa el que serà l'edifici, que permet pensar que aquesta fase finalitzarà el proper mes d'agost. Deixarà acabat tot l'exterior de l'edifici i la sala.
Amb l'aportació dels 2,4 milions d'euros, aquella segona fase que es preveia difícil d'executar per manca de finançament serà una realitat i permetrà seguir les obres, sense dilacions entre fases. Cal recordar que la segona fase comporta dotar l'edifici de les instal·lacions i els equipaments necessaris per al seu funcionament i ús, i la tercera fase és la que acabarà les aules i zones comunes.
La construcció de la sala multifuncional que es preveia que es perllongaria un cert temps pel seu elevat cost i que havia rebut crítiques i divergències en aquest sentit en l'anterior mandat en el sí de l'equip de govern, serà possible gràcies al finançament que vindrà mitjançant el fons estatal d'inversió local, uns diners que possibilitaran que si no hi ha contratemps fora de la lògica, a l'estiu del 2010 estigués enllestida per ser utilitzada amb tots els equipaments i aules en funcionament.
El cost total de les obres puja a uns 6 milions d'euros, dels quals, 3,8 arribaren via consorci del pla d'equipaments culturals, format per l'Ajuntament, Consell i Govern balear, i la resta via fons de l'Estat, amb la qual cosa l'Ajuntament ha aconseguit el finançament necessari sense haver d'aportar res.
Necessitat
L'edifici de la sala multifuncional amb capacitat per a 250 persones, a més disposarà d'aules que allotjaran les entitats que treballen en el món musical, teatral i de la dansa. Entre la planta baixa i dos pisos ocuparan 3.000 metres quadrats i 950 metres quadrats el soterrani. La necessitat d'un centre d'aquestes característiques es fa evident per la manca d'una mínima infraestructura cultural que pateix Ferreries, ateses les nombroses entitats de caire musical, folklòric i de dansa amb què compta la població, i que ara han de portar les seves activitats a llocs inapropiats. A més és evident la manca d'una sala on es pugui realitzar actes diversos que convoquin un bon grup de gent i ara per ara, o tenen lloc a l'església parroquial a l'envelat municipal.