de la bona mort. Associada a la UAASS, fundada el 1948 i té 105 confrares. El germà major és Pedro Arguimbau.

TW
0

laura bañón Ciutadella
La Catedral acollí ahir capvespre la trobada diocesana de les Confra­ries de Setmana Santa de Menorca. L'Àrea d'Espiritualitat de la Diòcesi, que du Joan Febrer, organitzà el recés, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma, per començar el temps de preparació per a la Pasqua amb el missatge de Sant Pau. Els representants de totes les germandats de l'Illa meditaren i pregaren a partir del testimoni de l'Apòstol sobre el misteri de Jesucrist mort i ressuscitat. En la primera part de la trobada, les confraries de cada arxiprestat prepararen i llegiren un comentari amb una meditació sobre els textos de l'Apòstol en relació a l'Any de Sant Pau que es celebra enguany. La pregària, conduïda pel rector de la Catedral, Gerard Villalonga, s'acompanyà dels cants a càrrec del grup de Sant Antoni Maria Claret.

A la segona part de la trobada, les Confraries de Setmana Santa de Ciutadella, com a amfitriones, van exposar el patrimoni de cada germandat a les capelles de la Catedral. Les set germandats de l'Arxiprestat de Ciutadella exposaren els símbols propis, les banderes, els estendards, els hàbits i vestimentes que llueixen a la processó de Setmana Santa i algunes fotografies, entre d'altres elements distintius de cada germandat. Destacaren els de la Confraria del Sant Crist dels Paraires, creada fa més de 300 anys, quan la imatge va suar sang, i que compta amb la representació dels tres estaments antics (noblesa, pagesia i menestralia); o la Confraria del Bon Jesús Mort, la degana. Hi ha referències sobre aquesta germandat de 1.580 i de la qual el confrare major és l'anomenat clavari. La trobada serví per potenciar la formació espiritual i la participació litúrgica dels confrares amb l'objectiu comú de servei social.