Ollers lidera l?entitat que vetlla per la conservació del llegat històric

TW
0

Laura Bañón Ciutadella
El president d'Arca Mallorca, Pere Ollers Vives (Campos, 1965), oferirà avui una conferència al Cercle Artístic de Ciutadella, convidat per la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella. En la ponència, que tindrà lloc a les 20 hores, explicarà l'experiència de l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics a Mallorca i proposarà la necessitat de reforma de la Llei balear de Patrimoni.

Què és Arca, quan es fundà i quines són les línies de treball?
Va ser fundada 1987 a Palma. Els objectius són difondre els valors propis del patrimoni de les Illes Balears, especialment dels nuclis antics de Palma i dels pobles; la sensibilització ciutadana i la defensa de la protecció del patrimoni cultural a Mallorca. Englobam les més diverses formes de patrimoni cultural: des de la seu, el castell Bellver o un carrer amb un interès especial. Un altre objectiu és el coneixement i recerca de patrimoni amb estudis i exposicions, entre d'altres.

Quines propostes plantejarà a Ciutadella?
Plantejaré tres propostes ben pràctiques. La reforma de la Llei de Patrimoni històric, que convé abordar; la creació del Fòrum balear de Patrimoni, com espai de diàleg entre diferents entitats perquè puguem ser interlocutors del Govern i dels consells en la conservació del patrimoni; i la petició de que es reactivi la Junta interinsular de Patrimoni Històric, organisme previst per la Llei, que presideix Govern, i que s'ha de dinamitzar a través de comissions de treball.

Per què és necessària la reforma de la Llei de patrimoni?
És vigent des de 1998. Ha generat moltes expectatives i ha estat positiva, perquè ha clarificat competències entre el Govern i els Consells. Però ara s'haurien de millorar alguns aspectes. Proposam la seva reforma parcial.

Quines són les qüestions que trobau que s'han de millorar?
Que la Llei contempli altres tipus de patrimoni a part de l'històric, com el patrimoni intangible o el patrimoni paisatgístic. Una altre aspecte és delimitar millor les competències sobre el patrimoni dels consells insulars amb l'Estat. Hi ha els edificis militars o els fars que depenen de l'Estat i creim que en la seva gestió i conservació haurien de participar els consells.

Hi ha més qüestions per aclarir?
S'hauria de millorar la regulació del patrimoni arqueològic, s'han de clarificar les categories de zones arqueològiques i d'espais arqueològics. Hi ha una indefinició i dóna problemes quan es fan intervencions. No és el mateix una excavació, que una intervenció arqueològica per obres o d'urgència. Un altre element que s'hauria de reformar és deixar clar la superioritat de la Llei de Patrimoni per damunt de la legislació urbanística. De vegades hi ha disfuncions que perjudiquen la conservació del patrimoni històric.

Vostè proposa la creació del Fòrum balear de Patrimoni, perquè serviria?
Els problemes de conservació del patrimoni que es donen a cada illa són comuns i es poden estudiar i compartir solucions de forma conjunta. Arca intenta crear solucions i aportar respostes en aquest sentit. No són tan diferents els problemes de patrimoni d'una illa a l'altre.

A pesar de tenir un marc normatiu de protecció, el patrimoni corre perill, segueix amenaçat?
El patrimoni no té qui el defensi si no són les entitats ciutadanes. És important estar vigilants de forma permanent. La legislació per si mateixa no és suficient per protegir, es necessita la implicació de les administracions i, sobretot, dels particulars que són propietaris de béns amb valors culturals o històrics. El compliment de la llei a l'Administració es pressuposa, però no és suficient.

Algun exemple de lluita d'Arca en defensa del patrimoni...
Son Mosson és un exemple. La direcció de l'Aeroport de Palma vol enderrocar aquest casat d'una antiga possessió. És un exemple d'un bé que no mereix la categoria BIC, però que compleix una funció històrica, de valor cultural i d'interès arquitectònic. Representa un tipus d'arquitectura popular que rememora l'economia agrària. No implica res més que tenir la voluntat de conservar-lo.

Destacaria algun exemple de gestió del patrimoni a Menorca?
El patrimoni té una ànima i representa la nostra manera de ser, d'allà d'on venim. Aquí a Menorca hi ha un bon exemple i és l'adquisició de Montefí, un jaciment arqueològic que es recupera, que passa a ser patrimoni comú i visitable. Hem de donar valor afegit als nostres paisatges i les nostres ciutats.