Toni Vinent

TW
0

Ll. Pons Maó
Quan Toni Vinent arribà a l'edat de la jubilació va tenir clar que amb alguna cosa interessant hauria d'ocupar el seu temps. Va ser gràcies a un amic seu que va fer el seu primer garrot. La talla de llenya d'alguna manera es relacionava amb el seu ofici, el de gravador de bijuteria. Sabia modelar i el dibuix no se li dóna malament, però després d'haver fet uns quants garrots necessitava fer quelcom més, alguna cosa més complexa que li suposés reptes a superar i una gran satisfacció quan estés acabat. Va ser així que va començar a representar en talles oficis antics. La temàtica va atreure poderosament a Toni que recordava aquests oficis de la seva infància que va passar a Alaior on va néixer. Ahir va fer setanta-vuit anys.

Els oficis antics han canviat forçosament al llarg de tots aquests anys, alguns simplement han desaparegut i altres han canviat en gran manera. El primer ofici que va representar Toni va ser el de sabater, ofici al que es dedicà el seu pare com tants altres alaiorencs. Donats els bons resultats d'una talla que realitza gairebé sempre amb llenya de cirerer, va decidir tirar endavant i avui per avui es pot dir que té una col·lecció de talles que representen els oficis així com de garrots. El repte el va trobar no només alhora d'aprendre i perfeccionar la talla en llenya sinó en tenir la suficient informació sobre cada ofici per representar tots els detalls. La seva conversa amb amics i coneguts i les consultes bibliogràfiques han fet que Toni Vinent pugui representar cada ofici amb tot luxe de detalls. L'ajuntadora de sabates és una de les seves talles preferides ja que la seva mare ho va ser així com les tres germanes i també la seva esposa. Una afiladora, un arader, el mariscador amb la seva barca sobre un pedestal que representa la mar amb el marisc, el gerrer, el peixeter, el rellotger, la formatjadora o el sereno són altres de les seves talles. Els resultats que aconsegueix Toni Vinent són acurats en el detall i representatius dels oficis.

La col·lecció de garrots que s'exposa a la sala de cultura de la Caixa, on té l'exposició fins dissabte dia 14, és igualment interessant. Els punys dels garrots representen caps d'animals i cares humanes. La girafa, el cavall o el ca en són alguns i entre les cares destaca la del "vell pillo" com Toni l'anomena, la parella de menorquins, els al·lots o els Reis d'Espanya. També té una sèrie dedicada a Egipte i dos crists un dels quals apareix crucificat que presenta la dificultat afegida d'haver de marcar la musculatura al cos nu.

La satisfacció que Toni sent pel seu treball compleix amb la necessitat que tenia d'omplir el seu temps. Però la seva afició a més és compartida i admirada pels seus, ja que Toni no vol vendre les seves talles d'oficis ja que sentimentalment li pertanyen per la cura amb què els dedica el seu preuat temps lliure.