consell. Bartomeu Febrer, Joan Torres i Josep Miquel Vidal

TW
0

Ll. Pons Maó
L'Enciclopèdia de Menorca comença a albirar el seu final. Durant aquest any sortiran a la llum dos nous toms, el segon dels dedicats a l'art i un dedicat íntegrament a la música. Llavors hi quedarà encara molta feina per fer ja que els temes damunt la taula no estan del tot tancats ni estan definits els volums que s'editaran. Per tal de continuar amb tota la tasca en els pròxims mesos es farà realitat una Fundació per a l'Enciclopèdia de Menorca. Amb tot no es pretén només continuar amb l'edició de nous volums sinó també d'oferir nous canals de consulta de l'Enciclopèdia, és així que ja s'està treballant en una web en la que es podrà consultar gratuïtament la informació que s'hi anirà vessant a poc a poc ja que els primers volums ni tan sols estan digitalitzats. Una altra de les feines que la Fundació haurà de fer front serà la d'actualitzar els continguts d'una enciclopèdia que és temàtica i que va iniciar-se just fa 30 anys. Les actualitzacions, més necessàries en uns toms que en altres, es faran en forma d'apèndix i també es podran consultar a la web.

La Fundació estarà integrada per les entitats que a dia d'avui subvencionen l'Enciclopèdia que són el Consell insular, tots els ajuntaments a excepció del des Castell que s'incorpora proximament i també el Govern balear que prest entrarà a formar-hi part. La dotació per aquest any per part del Consell és de 17.000 euros mentre que la de tots els ajuntaments és de 21.000 euros i la del Govern balear de 15.000 euros.

L'Enciclopèdia compta amb 13 volums publicats als que prest se sumaran dos mes i un tercer que estarà enllestit a final d'any i es publicarà l'any que ve dedicat a antropologia, referit als menestrals com el de ferrer o fuster.

Les previsions sobre els nous temes a tractar per posar fi a l'Enciclopèdia versen sobre ciències naturals, amb un tom dedicat exclusivament a les aus i un altre als hàbitats naturals com les zones humides, les coves i els barrancs; història del segle XVIII, del XIX i del XX; i llengua i literatura.