Marc Pons ha tomado posesión hoy de su escaño como diputado en el Parlament Balear - Parlament

TW
0

El president del Consell de Menorca, Marc Pons, ha près possessió avui del seu escó com a diputat en el Parlament Balear en substitució del socialista Miguel Gascón.

Pons ha posat de manifest el seu orgull per poder formar part de sa Càmara Balear i ha destacat "el compromís que representa sa seva presa de possessió a favor de sa comunitat autònoma". El president del Consell de Menorca ha afirmat que el seu objectiu és "portar a terme iniciatives amb la principal condició de defensar els valors i les necessitats del poble de Menorca".

Marc Pons ha assegurat que és bó que els presidents dels consells formin part del Parlament Balear i que "Menorca té una llarga tradició de compromís de vertebració de ses Illes Balears tenint en compte ses diferents necessitats de cada una de ses illes".