TW
0

Autofitxa
Som Clara Andreu Ripoll (Palma, 1986) i Bep Juaneda Mercadal (Ciutadella, 1981), llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (INEF). Hem estat els professors del projecte ocupacional i educatiu 'Sa Platja Gran', que finalitzà ahir i a través del qual s'han format 10 joves en les especialitats de monitor esportiu, socorrista aquàtic i activitats de lleure infantil i juvenil.

Quin és el balanç del curs?
Clara. Ha estat un any de feina molt intens i amb resultat més bo de l'esperat. Crec que s'han complert les expectatives inicials dels alumnes.
Bep. El curs ha englobat els coneixements de molts àmbits dins l'esport, la gestió esportiva i el lleure.

Els alumnes han estat joves aturats d'entre 17 i 24 anys, ha esdevingut el curs una motivació per a ells?
Bep. Per anar bé, els cursos han d'estar ben dimensionats i que els continguts responguin a les necessitats d'aprenentatge.
Clara. En un grup d'alumnes, les necessitats d'aprenentatge són molt variades i heterogènies...
Bep. Per açò ha enriquit molt!

Consideren positiu formar a la gent jove que no té feina?
Bep. És molt positiu perquè ajuda a integrar uns hàbits de vida i així ho podran transmetre a la feina.
Clara. No sols es formen en una feina, també en els hàbits i actitud de vida, i d'enfrontar-se a les coses. A part de l'educació física, tenguin consciència i predisposició. Se'n van amb la llavor.

I ara que tenen la formació i estan preparats, serà fàcil per aquests joves trobar una feina?
Bep. S'enfronten a una situació laboral complicada, però estan preparats per la demanda de monitors esportius, de lleure i de socorrisme.
Clara. Hi ha moltes sortides professionals, com a socorristes, instructors de kayacs, monitors de temps lliure, activitats aquàtiques... ja sigui per a programació municipal o d'empreses privades, com també monitors de campaments.

Vostès són llicenciats en Educació Física, cap on s'enfoca la professió actualment?
Bep. És una sector en apogeu. La demanda de professionals es dirigeix cap el turisme actiu, l'esport i la salut, com també a l'entrenament i al rendiment. L'educació física és una forma de transmetre valors educatius.
Clara. Ho compartesc totalment. L'educació física per a mi és una vocació.

Un cop finalitzat el curs, quins són els seus respectius projectes?
Bep. Seguiré treballant com a coordinador del Dosa CF. Així com seguiré incidint entre els joves en que la pràctica esportiva és una eina per trobar-se millor a nivell físic, psicològic i emocional...
Clara. Ara hauré acabat de treballar. tenc projectes laborals més a la llarga. Ara se'm presenta una època en que vull viatjar. Vull aprendre i experimentar per a després poder transmetre tot allò que he après i m'ha fet créixer.