TW
0

Redacció
Maó

Vivim en un món sense ètica ni moral? És cert que s'estan perdent els valors del passat? Quina responsabilitat tenim les mares i els pares en l'educació dels valors? Com es pot educar en valors a través de la quotidianitat familiar? Per què els valors o contravalors que es pretenen en altres contextos tenen més influencia que els que ensenya la família? Per què a vegades resulta difícil que els nens i nenes assumeixin els valors i es comportin adequadament?

La lectura d'aquest llibre és una invitació a pensar la pròpia realitat i la quotidianitat que es viu, una invitació a mirar i mirar-se, a sentir i sentir-se, a pensar i pensar-se per idear creativament com haurà de ser el fer educatiu en el propi context familiar, com dibuixar, en definitiva, trobades de diàleg i afectivitat que condueixin a descobrir, a construir i a viure els valors.

En aquest context s'aborden les responsabilitats educadores de les famílies, de les mares i els pares, plantejant algunes qüestions sobre com s'assumeix tal responsabilitat. Igualment es reflexiona sobre quins han de ser els principis mínims per educar en valors i es mostres alguns processos i algunes estratègies per promoure l'aprenentatge en valors en l'entorn familiar.

Temes centrals

El procés de gestació. L'educació, un compromís de totes les persones amb la realitat. Un món ple de valors: L'educació com a procés humanitzador. L'ètica de les nostres societats. Dialogar per ajudar a descobrir els valors. Canvien les societats, canvien els valors: Les realitats dels valors. Posicionar-se èticament. La responsabilitat familiar d'educar en valors. Qui té la responsabilitat d'educar en valors?: Entre l'escola i la família. Comprometre's per educar en valors. La formació en valors en el context familiar: Els valors s'aprenen des de les primeres edats. Aprendre els valors a través de les maneres de viure en família. L'afecte i el diàleg per educar en valors. Moments i espais familiars per educar en valors: Principis per educar en valors. Què podem fer? Relacions en família que eduquen en valors. Situacions educatives que podem fomentar: Mostrar afecte en les relacions de comunicació. Els processos necessaris en l'aprenentatge de valors. Una història de vida: l'acompanyar educatiu. Podem saber-ne més...


És possible educar
en valors en família?
Autora: Isabel Carrillo
Editorial. Graó 2007
Sèrie: Comunitat educativa / Educació per la ciutadania
Col·lecció: Família i Educació, 10
Pàgines: 116
ISBN: 978-84-7827-497-0