TW
0

Redacció

Aquest és un llibre que tracta tots i cada un dels aspectes implicats en el desenvolupament psicomotor infantil. Partint dels seus fonaments teoricopràctics, inclou un conjunt de propostes i de situacions pràctiques, seqüenciades dels tres als vuit anys.

A través de les seves pàgines podrem veure com l'exploració, l'experimentació, el descobriment, la relació, l'afectivitat, el compartir, les emocions, el llenguatge o els pensaments són els puntals d'un creixement personal, intel·lectual i psicomotor ben orientat.

Les autores, a partir d'un treball conjunt, han experimentat, reflexionat i confrontat, no només entre elles sinó amb l'experiència pràctica dels nens i les nenes de diferents escoles, donant forma a un llibre que permet aprofundir en la importància de l'afectivitat, del moviment i del treball corporal i perceptiu com a aspectes fonamentals que afavoreixen el desenvolupament harmònic dels nens i les nenes.


La educación psicomotriz (3-8 años)
Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad:
una propuesta teórico-práctica
Autors/es: Encarnación Sugrañés, M. Àngels Àngel (coords),
M. Neus Andrés, Joana Colomé, M. Teresa Martí, Rosa M. Martín,
Marta Pinell, Núria Rodríguez, Micaela Yuste, Rosa Yuste
Editorial. Graó 2007
Sèrie: Didáctica de la expresión corporal
Col·lecció: Biblioteca de infantil, 18
Pàgines: 350
ISBN: 978-84-7827-484-0