TW
0

Des de fa tres cursos, l'ensenyament s'ha temporalitzat. Els cursos s'imparteixen entre els mesos de novembre i març, adaptant-se a la realitat laboral de molts dels estudiants

R.C.V.
Ciutadella


Aquesta setmana us volem parlar de l'oferta de Formació Professional Reglada d'Hoteleria i Turisme a l'IES M. Àngels Cardona de Ciutadella, un ensenyament que fa molts d'anys que s'imparteix al centre i que des de fa tres cursos, s'ha temporalitzat, vol dir que els cursos s'imparteixen entre els mesos de novembre i març, adaptant-se a la realitat laboral de la temporada turística de molts dels estudiants. És per açò que l'oferta formativa es torna més atractiva per a un ventall més ample de gent, no només gent jove, sinó també treballadors del sector que no compten amb titulació, perquè permet conciliar la formació acadèmica amb la vida laboral.

Aquesta oferta de Formació Professional de l'IES M. Àngels Cardona consta de dos cicles formatius de grau Mitjà que són "Serveis de restaurant i bar" per una banda i "Cuina" per una altra, i els requisits d'accés són o bé tenir el graduat en ESO, un títol d'FP 1 de qualsevol especialitat, tenir 2n de BUP aprovat o superar una prova d'accés per a majors de 17 anys.

Pel que fa als cicles de grau Superior, són "Informació i comercialització Turístiques" i "Allotjament", que s'imparteixen segons la demanda existent. Per a accedir-hi cal tenir o bé el títol de batxiller, tenir COU aprovat, FP 2 o prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o també, superar una prova d'accés per a majors de 19 anys.

És evident que la part pràctica de l'ensenyament és molt important. És per açò que el centre compta amb acords amb el sector empresarial i per exemple, Ashome garanteix sis mesos de feina als alumnes mentre s'estan formant, i existeix també la possibilitat de convalidar un any de feina amb contracte, per les hores pràctiques de què consten els cicles.


Cuina

Amb la titulació oficial i homologada per la Unió Europea de "Cuina", els alumnes aprenen a preparar i presentar elaboracions culinàries i productes de pastisseria i rebosteria; a preparar aliments i begudes a la vista dels clients; confeccionar ofertes gastronòmiques; realitzar aprovisionament i control de consums; manipular en cru i conservar tota casta d'aliments; i realitzar l'administració, gestió i comercialització d'una petita empresa o taller.

L'ensenyament té lloc en tres períodes lectius de novembre a març i contempla també l'aprenentatge d'una llengua estrangera. La part pràctica consta de 380 hores que han de tenir lloc a empreses.

Els llocs de treball als que hom pot accedir amb aquesta titulació poden ser de cuiner a qualsevol tipus d'establiment, de cap de partida, o d'empleat del departament d'economat i celler a un hotel, restaurant, hospital, empresa de col·lectivitats, etc...


Serveis de restaurant i bar

Un tècnic en serveis de restaurant i bar és capaç de preparar i presentar tot tipus de

begudes així com aperitius senzills, canapès, entrepans, plats combinats i plats a la vista dels clients; també, d'assessorar sobre begudes, preparar i realitzar les activitats de presentació, servei i postservei en l'àrea de consum d'aliments i begudes, controlar l'aprovisionament i realitzar l'administració, gestió i comercialització d'una petita empresa.

L'ensenyament consta de dos períodes lectius i contempla l'aprenentatge de dues llengües estrangeres, anglès i alemany. Una volta acabada la formació al centre, l'ensenyament es completa amb 440 hores realitzant tasques pròpies de la professió.

Amb aquesta titulació es pot accedir als següents llocs de treball: cambrer de bar o restaurant, cap de rang, cap de sector, cafeter, barman, sommelier, cuiner d'un establiment catalogat en el grup d'establiments de restauració evolutiva, empleat de departament d'economat i d'hotel, restaurant, hospital... tripulant de cabina de passatgers TCP (auxiliar de vol).


Informació i comercialització turística

Les competències professionals que s'adquireixen amb aquest cicle de grau Superior, que és el que enguany s'imparteix al centre, són: detectar oportunitats de conservació i desenvolupament local i regional a través de la creació de millora de productes i serveis turístics; organitzar, planificar i gestionar serveis d'assistència i guia de grups, o programes de comercialització turística; i comunicar-se en dues llengües estrangeres com a mínim.

El cicle consta de dos períodes lectius i de 440 hores de tasques pràctiques pròpies de la professió.

Amb aquesta titulació d'Informació i comercialització turístiques es pot accedir als següents llocs de treball: cap d'oficina d'informació, guia turístic i local, transferista, agència de viatges, planificació d'itineraris i rutes turístiques, relacions públiques... entre altres.


Per què la titulació?

La importància d'aconseguir una titulació d'aquestes característiques rau en les competències que s'adquireixen, tant a nivell personal com laboral. És cert que l'ofici ha canviat molt en aquests darrers anys i que per exemple, és molt diferent fer de cuiner que ser-ho. La percepció general i errònia és que no cal titulació per fer aquest tipus de feina i de fet, hi ha molta gent treballant sense tenir-ne. Tanmateix, una titulació garanteix als empresaris que els futurs treballadors tenen experiència i formació reglada, i permet també, accedir a llocs de treball oficials.

L'aprenentatge, eminentment pràctic, fa que els alumnes de "cuina" i de "restaurant i bar" practiquin al menjador del centre amb clients reals de dimarts a divendres, dies en què tenen lloc pràctiques de bufet, menjar a la carta, menú i show cooking. Per la seva banda, els alumnes d'Informació i comercialització turístiques interioritzen un gran bagatge de coneixements històrics i socials.

Si esteu interessats en cursar algun d'aquest cicles formatius, encara hi sou a temps. Us heu de posar en contacte amb l'institut a través de la seva pàgina web www.iesmacardona.org o al telèfon 971 38 01 66.