TW
0

Un parell de propostes en forma de jocs per desenvolupar i practicar en grup l'empatia

Fons Menorquí
de Cooperació

S'entén per empatia la capacitat de posar els nostres sentiments d'acord amb els sentiments de l'altre. Comportar-se de manera empàtica no implica haver d'estar d'acord amb l'altre ni deixar de banda les pròpies conviccions, sinó conèixer els sentiments de l'altre per ajustar-hi el nostre comportament.

El procés d'aprendre a ser empàtics:

1- Conèixer les nostre pròpies emocions:

L'educació de l'empatia comenta quan els infants comencen a reconèixer els propis sentiments. Primer cal que s'adonin de les variacions del seu estat d'ànim i en prenguin consciència, a fi que després puguin donar nom als diferents sentiments i arribin a identificar-los.

Tothom sent, però no tothom és capaç de saber què sent. Aquest primer pas és imprescindible per poder arribar a captar els sentiments dels altres

2- Controlar les pròpies emocions:

Els fillets i filletes solen tenir poca capacitat per "aguantar-se" i d'espera, abans de dur a terme els seus desitjos. La immediatesa i la urgència estan implícites en les seves peticions. Cal anar-los acostumant a controlar la impulsivitat dels seus desitjos per fomentar la seva capacitat empàtica.

3- Reconèixer les emocions alienes:

De la mateixa manera que els infants han après a identificar les seves emocions i a reconèixer l'altre, també seran capaços d'identificar com es senten els altres i posar nom als seus sentiments.

4- Controlar les relacions amb els altres:

El darrer pas consisteix en tenir en compte els sentiments dels altres a l'hora de relacionar-nos-hi. És a dir, ajustar al nostre comportament a l'estat anímic de l'altre.

Dinàmica per desenvolupar l'empatia:

1- El basar màgic (a partir de 12 anys). Es fa la següent introducció:

"Imagineu-vos que trobem una gran basar on hi ha de tot. Aquest basar és màgic i especial: cada persona pot agafar la característica personal que li agradaria tenir i, en canvi, deixar la que menys li agradi de si mateixa. Només es pot entrar una vegada per deixar una característica i agafar-ne una altra."

Cada participant escriu en un paper allò que deixaria i en un altre el que agafaria. Una volta tothom ho tingui escrit es pengen a un mural, prèviament dividit en dues columnes: "agafar i deixar".

A continuació es fa la posada en comú, exposant les raons de les seves eleccions.

2- Les etiquetes (a partir de 12 anys).

S'enganxa una etiqueta al front de cada participant, sense que sàpiguen que posa. Cada etiqueta portarà un adjectiu (virtut o defecte). Els participants, sense parlar, hauran d'escollir companys de grup en funció del que digui la seva etiqueta. Cadascú és lliure per poder acceptar o refusar la proposta de formar grup.

Cal donar un temps limitat, 20 minuts aproximadament, per formar els grups. Una volta passat el temps, s'analitza com ha funcionat la dinàmica.

- Qui creu que porta un adjectiu negatiu? I positiu?

- Qui ha tingut més dificultat per formar grup? Com us heu sentit?

- A qui li ha estat molt fàcil formar grup? Com us heu sentit?