TW
0

A l'actualitat només als Estats Units es calcula que existeixen dos milions de nens en edat escolar que estan essent educats a través d'aquest sistema

Susana Mora Humbert
Maó


El Homeschooling, és l'opció elegida per un nombre cada cop més gran de pares, consistent en educar als seus fills exclusivament en el context de la llar familiar o en cercles un poc més amplis (veïnatges, parròquies, etc.), però en tot cas de forma totalment aliena al sistema públic d'escolarització.

Història

Podríem dir que el fenomen del Homeschooling va néixer a mitjans dels anys 80 del segle passat, però això suposaria no ser del tot francs amb la Història, ja que, en realitat, el Homeschooling es porta practicant des del Neolític i ha estat amb la introducció en el Segle XIX de les doctrines estadistas que l'educació comença a ser expropiada per l'Estat a l'església i a les institucions privades, pel seu exercici en règim de monopoli.

A l'actualitat només als Estats Units es calcula que existeixen dos milions de nens en edat escolar que estan essent educats a través del Homeschooling. Aquest moviment alternatiu a l'educació estatal compta amb nombroses associacions encarregades de promocionar-lo, facilitar als pares els materials necessaris, organitzar congresos i en general, recolzar als interessats en abandonar el sistema d'eduació pública per a proporcionar una ensenyança individualitzada als seus fills amb totes les garanties.

A Espanya

Uns 4.000 nens espanyols no van a l'escola. per decisió dels seus pares estudien a les seves llars o en col·legis no reglats.