TW
0

Neix la inquietud de la comunitat educativa en contribuir a una societat sostenible a partir de l'ús de mitjans de transport alternatius

Susana Mora Humbert

Maó

Una mitjana de 90 alumnes dels IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó de Maó deixaren aparcats els seus mitjans de transport habituals -ciclomotors, cotxes i autobusos-, canviant-los durant quatre dies -del 6 al 9 de novembre- per altres menys contaminants, tals com la bicicleta, els patins i els skates. Aquesta va ser la resposta activa que tingueren els mateixos front a la proposta llançada des dels centres, consistent en crear itineraris per accedir als instituts amb bicicleta. La campanya en qüestió, forma part del que es coneix ja com el Pla de Millora de la Mobilitat Sostenible.

Història

Amb l'inici de les obres del nou hospital de Maó, el 'Mateu Orfila', varen ésser tallats -entre altres- tres camins rurals que permetien l'accés als dos instituts situats a la carretera de Sant Lluís. Ambdós centres, l'IES Cap de Llevant i l'IES Pasqual Calbó, es mobilitzaren als efectes d'evitar la desaparició d'aquests accessos. La continuïtat de l'esmentada obra, que a més va juntar-se amb la del nou pavelló del Menorca Bàsquet, va generar tot un seguit de problemes de mobilitat que varen acabar derivant en un pla de reorganització de l'entrada a la zona, pla que es portà a terme des del Consell Insular de Menorca amb la col·laboració de les Comissions per a la Mobilitat que es crearen en els dos centres de Secundària citats, amb l'objectiu de participar activament en el projecte. Així va ser com pas a pas va néixer la inquietud de la comunitat educativa en contribuir a una societat sostenible a partir de l'ús de mitjans de transport alternatius, propiciant a més el fet que a la nostra illa no imperi l'asfalt.

A l'actualitat

Les Comissions per a la Mobilitat d'ambdós instituts estan immerses en l'elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible. pel que s'ha creat el logo de Borina't!