TW
0

Fons Menorquí de Cooperació

Maó


Al 1954, l'Assemblea General va recomanar (resolució 836 (IX)) a tots els països del món instaurar el Dia Universal dels Infants per dedicar aquesta data a fomentar les relacions de comprensió i respecte entre els fillets/es del món i per promoure el seu benestar. El 20 de novembre marca la data en la qual l'Assemblea va aprovar la Declaració dels Drets dels Infants al 1959 i la Convenció sobre els Drets de l'Infant al 1989.

Des del 1954 fins als nostres dies han passat exactament 53 anys, i segurament, després de més de mig segle des de la instauració del Dia Universal de l'Infant, és un bon moment per fer un repàs de la situació actual dels infants del món i de les principals dificultats que pateixen per poder viure d'una manera digna i acord amb la seva edat i procés de desenvolupament.

Un dels principals drets que es recull en la Declaració dels Drets dels Infants de 1959 i la Convenció de 1989 és el dret a l'educació. Aquest dret, que tots els fillets i fillets de Menorca, Espanya, Europa i altres països tenen reconegut i poden exercir sense cap dificultat, veim com encara li queda molt camí per recórrer per poder ser efectiu per tots els fillets i filletes del món. La discriminació, la pobresa, la sida i els conflictes armats són les principals dificultats en què es troben molts infants d'arreu del món per poder fer efectiu el seu dret a l'educació.


DISCRIMINACIÓ

Gènere

Per cada 100 fillets que no van a l'escola primària, hi ha 117 filletes que no hi van.


Origen ètnic

Quasi 900 milions de persones són menyspreades pel seu origen ètnic. Açò fa que els infants indígenes tinguin una taxa de matriculació més baixa, tinguin més possibilitats de ser víctimes de la violència, de maltractaments i de ser explotats.


Discapacitat

Uns 150 milions d'infants al món ­viuen amb discapacitats, i la majoria són víctimes de la discriminació i exclusió. La major part d'aquest infants no tenen accés als serveis de rehabilitació, i molts veuen com se'ls impedeix rebre l'educació oficial.

Entre 250.000 i 500.000 fillets/es del món es queden cecs per manca de vitamina A, una síndrome que es podria prevenir amb l'administració de suplements d'aquesta vitamina per via oral.


POBRESA

Els fillets i filletes dels països més pobres del món són els més vulnerables a la mort, la malaltia o la desnutrició i tenen menys probabilitats d'anar a l'escola, que els altres infants del món.

Als països menys desenvolupats:

- 1 de cada 6 infants mor abans de complir 5 anys i 1 de cada 10 abans de complir 1 any.

- 1 de cada 2 filletes en edat escolar no va a l'escola.

- 1 de cada 3 infants menors de 5 anys (42 milions) pateix baix pes.

- 1 de cada 4 nadons no rep la vacuna contra el xarampió, una malaltia per la que moren 500.000 infants cada any.


LA SIDA

La sida és una malaltia que cada vegada té uns majors efectes sobre els infants. Hi ha milions de fillets i filletes afectats que no van a l'escola i no reben la protecció ni els serveis d'atenció i prevenció bàsics.

Cada minut, al món, mor un infant menor de 15 anys a causa de la sida.

- 1 de cada 8 noves persones infectades pel virus de la sida té menys de 15 anys.

- 15 milions de fillets i filletes han perdut el seu pare, la seva mare o els dos a causa de la sida.


CONFLICTES ARMATS

Els conflictes armats afecten greument la supervivència i el benestar de la infantesa i interfereix en l'accés a l'educació i altres serveis vitals. Als països on s'ha produït un conflicte armat greu en els darrers cinc anys, la mortalitat dels fillets menors de cinc anys és del 20% i la taxa d'assistència a l'escola primària està molt per sota del valors dels països més pobres.