TW
0

Aportaciones teóricas
y metodológicas
a la educación musica.
Una selección de autores relevantes.
autores: Maravillas Díaz, Andrea Giráldez (coords.)
editorial: Graó 2007
serie: Didáctica de la música
col·lecció: Biblioteca d'Eufonia, 240
pàgines: 282
ISBN: 978-84-7827-519-9


Redacció
Maó
Les darreres dècades han estat, probablement, les més productives en la història de l'educació musical. En el seu decurs, hem estat testimonis del sorgiment de nombroses propostes metodològiques i teòriques.
Aquest llibre, compendi dels escrits d'alguns dels pedagogs i investigadors més rellevants en l'àmbit de l'educació musical del segle XX, com Dalcroze, Willems, Orff, Bresler, Hargreaves, Swanwick o Sloboda, ofereix una visió panoràmica del llegat que hem rebut i d'algunes de les aportacions més actuals.
L'obra s'organitza en dos grans apartats: el primer, dedicat a alguns dels grans pedagogs musicals del segle XX i, el segon, a alguns dels autors que en els darrers anys han contribuït, des de l'àmbit de la investigació, a l'educació musical.
Organitzat a partir de capítols d'estructura idèntica, aquest llibre inclou una breu biografia de cadascuna de les personalitats seleccionades; una referència a les seves aportacions teòriques i/o metodològiques principals; referències a les aplicacions practiques de cada aportació i, finalment, una llista amb les seves publicacions més rellevants.

Temes centrals
Métodos de enseñanza musical. Algunos puntos de contacto: Para que la música sea accesible, apreciada y disfrutada. Referencias bibliográficas · Jaques-Dalcroze · Justine Bayard Ward · Edgar Willems · Maurece Martenot · Zoltán Kodály · Carl Orff · Shinichi Suzuki · Enseñanza musical en España: Joan Llongueras i Badia. Irineu Segarra i Malla. M. Rosa Font Fuster. Montserrat Sanuy Simón. Luis Elizalde Ochoa. M.ª de los Ángeles Cosculluela Mazcaray · Creación y pedagogía. R. Murria Schafer. John Paynter · Teorías, modelos y métodos en investigación musical · Liora Bresler · Patricia Shehan Campbell · David J. Elliot · Paul Fríase · Howard Gardner · Edwin E. Gordon · Lucy Green · Susan Hallan · David J. Hargreaves · Thomas Adam Regelski · Mary Louise Serafine . John A. Sloboda · Christopher Small · Robert Stake · Keith Swanwick · Meter Webster · Tony Wigram