Percentatge de gent que pateix la sida a l?actualitat en el món

TW
0

Aquesta malaltia, per a la qual encara no s'ha trobat cap remei, ni vacuna ni curació, està considerada com una de les epidèmies més importants que assola avui dia el món

Fons Menorquí de Cooperació

La sida és una malaltia provocada pel virus VIH que debilita el sistema immunològic del cos humà, destruint els globus blancs de la sang. Les persones que pateixen aquesta malaltia van perdent les defenses de l'organisme per respondre a qualsevol infecció o bacteri i açò fa que des d'una pneumònia a una diarrea els pugui ser mortal.
Aquesta malaltia, per a la qual encara no s'ha trobat cap remei, ni vacuna ni curació, està considerada com una de les epidèmies més importants que assola el món. Any rere any es veu com augmenta el nombre de malalts/es i de noves infeccions. Actualment, segons dades de l'informe 2007 de la ONUSIDA, al món hi ha 33,2 milions de persones que viuen amb VIH, de les quals el 68% (22,5 milions) viuen a l'Àfrica Subsahariana.

LA SIDA A L'ÀFRICA SUBSAHARIANA
Contràriament al que molta gent creu, i encara que les xifres que ens mostren els informes sobre el VIH en aquesta regió són esgarrifoses, cal saber que la sida no és la primera causa de mortalitat ni la malaltia amb més malalts/es a l'Àfrica Austral. Per davant hi trobem la malnutrició, les diarrees, la malària i les infeccions respiratòries.
Així i tot, en aquests països existeix una preocupació important per l'avenç imparable d'aquesta malaltia. Les dades mostren que tant en el número de nous casos com en el morts l'Àfrica Subsahariana representa les tres quartes parts del total. Així, es calcula que al 2007 dels 2,1 milions de defuncions 1,6 seran a aquesta regió i dels 2.5 milions de nous casos 1,7 es donaran em aquests països.
El principal dificultat en que es troben els països en baixos recursos econòmics per respondre de manera eficaç a la sida és el nivell de pobresa i conflicte al seu territori. Les mancances sanitàries en molts casos no es resolen per falta per falta de voluntat política sinó per falta de mitjans. Per tant, per lluitar contra la SIDA cal lluitar contra la pobresa.

EL PAPER DE LES FARMACÈUTIQUES
Un dels principals inconvenients del tractament farmacològic per fer front a la sida és el seu elevat cost, ja que els laboratoris farmacèutics que els elaboren i distribueixen disposen de total llibertat per posar el preu de mercat dels seus productes emparats en la llei de propietat intel·lectual. A nivell internacional, els medicaments són tractats com qualsevol altre producte comercial. Açò significa que les empreses farmacèutiques poden patentar els seus medicaments i tenir-ne l'exclusiva durant 20 anys. El tractament per la sida que surt d'aquests laboratoris pot costar uns 10.000? per pacient i any. Evidentment, aquest és un preu que no és assequible per totes les persones, sobretot les que viuen amb menys d'1? al dia. Per aquest motiu, molts dels països de l'Àfrica subsahariana i de la resta de continents que no poden fer front a aquests preus, adquireixen aquests medicaments de manera genèrica. Un tractament genèric costa 3 ? al dia mentre que un d'específic pot costar-ne 31?. Actualment el principal país del món que produeix medicaments genèrics és l'Índia. La segueixen, Sudàfrica i Brasil.
Però la convivència entre genèrics i específics no és fàcil. Els principals laboratoris de medicaments antirretrovirals GlaxoSmithKline i Boehringer Ingelheim han interposat diverses demandes contra aquests països argumentant que la producció de genèrics farà baixar els preus dels medicaments i els farà perdre beneficis. Val a dir, que l'India produeix el 80% dels antirretrovirals genèrics que es distribueixen al món i que és la principal subministradora d'aquests medicaments a un preu simbòlic a entitats com Metges Sense Fronteres i Apotecaris Solidaris entre d'altres. Si l'Índia es veiés obligada a respectar la llei de patents impediria que la gran majoria de malalts del món poguessin accedir als medicaments necessaris per fer front a les seves malalties.
Per sort, fins el moment les sentències han reconegut que el dret a la salut i a la vida està per damunt dels interessos econòmics de les empreses farmacèutiques. Així i tot, aquestes empreses segueixen pressionant als governs locals a través de l'OMC (Organització Mundial del Comerç) amb amenaces comercials per aconseguir que deixin de fabricar medicaments genèrics.

OBJECTIUS DEL MIL·LENNI
L'Objectiu del Mil·lenni 6 parla de frenar i començar a reduir els casos de sida per al 2015. Queda clar que cal una voluntat política clara per poder donar una resposta contundent a l'epidèmia mundial més important i destinar-hi els recursos econòmics necessaris. Cal fer accessibles els medicaments a totes les persones i evitar els monopolis farmacèutics que ho impedeixen. De no ser així, difícilment es podrà donar la resposta que necessita aquesta malaltia.