TW
0

El enigma de Fermat
autor: Simon Singh
editorial: Editorial Planeta
pàgines: 318
ISBN: 84-08-02375-6

Si n és un nombre natural major o igual que 3, no existeixen nombres enters x,y,z diferents de 0 que satisfacin l'equació de Fermat: xn+yn=zn.
Aquest teorema va ser enunciat fa quasi 400 anys pel matemàtic Pierre de Fermat però no va ser demostrat fins 1995 per un matemàtic anglès, Andrew Wiles, que des de petit havia somiat aconseguir-ho. Aquell moment va ser un dels pocs en els quals les matemàtiques van ser portada als diaris més importants d'arreu del món.
Wiles va necessitar 8 anys de treball pràcticament en solitud per aconseguir demostrar-lo però, finalment, el seu esforç va valer la pena.
Aquesta és l'emocionant història que ens conta el llibre i que serveix d'excusa a l'autor per parlar de nombres perfectes, el nombre , el teorema de Pitàgores, alguns problemes d'enginy, nombres irracionals, matemàtics històrics, els ponts de Königsberg, grafs, complexes, paradoxes, encriptació, geometria, l'infinit...
Un llibre del tot recomanable!