Fa vint anys que es reuneixen un grup d?artistes per practicar el dibuix natural.

TW
0

Llucia Pons
Maó
L'Ateneu de Maó cada dimecres matí acull un grup d'artistes que comparteixen l'espai de dalt els porxos on una model, o un model, posa per als pintors. L'atmosfera que s'hi respira recorda un quadre francès del segle XIX que ha esdevingut cèlebre, 'El taller de l'artista' de Courbet. El pintor s'autoretrata amb la seva model al taller que apareix ple de personatges famosos fins i tot de distintes èpoques.
Als porxos de l'Ateneu també es dibuixa una model al natural, el taller en aquest cas s'omple d'artistes ja consagrats com Dolores Boettcher, Pepe Vives, Rafel Vidal, Cristina Oñate, Carlos Victori, Robert Bowen, Pere Tudurí, Catalina Roselló entre altres. Comparteixen alguna cosa més que l'espai i la model, posen en comú les seves experiències i fomenten encara més la seva amistat. Tot un quadre que veiem aquí reproduït a les imatges de les fotografies.
El dibuix al natural sol començar per un esbós, unes primeres línies on l'artista defineix el concepte cos/objecte que plasmarà a la seva obra. S'ha triat la perspectiva des de la qual es retrata la model, cada artista comença amb la seva tècnica: llapis, carbó, tinta, pinzell, pastel o aquarel·la... En els primers traços de l'esbós es capta el moviment, el gest de la model que permaneix en la seva pose, al quadre ja s'ha configurat la composició i la proporció.
La versatilitat del traç personal i les distintes solucions plàstiques, que cada autor defineix segons l'estil propi que el caracteritza, van prenent forma en els quadres situats a sobre dels cavallets. Les models, i algun model masculí també, posen, en la majoria de les ocasions posen nus. L'elegància del seu gest, la naturalitat amb que exposen el seu cos permetrà l'artista plasmar en la seva obra la bellesa natural de la figura humana. Tot un clàssic en la història de l'art.
El taller de l'artista és un refugi, un espai idoni per a la creació, on habita la inspiració i on es guarden totes les pintures i materials diversos per elaborar els quadres que es van emmagatzemant per parets i racons. L'Ateneu de Maó ofereix un espai ampli, sostingut per bigues de llenya gruixudes, amb una plataforma al centre que posiciona la model de tal forma que es pot contemplar des de multituds de perspectives diferents. L'atmosfera que s'hi respira és la del pes de la cultura d'un Ateneu centenari que ha atès des de fa vint anys els pintors que volen gaudir del privilegi de pintar al natural. Les classes de dibuix infantil són també una clara aposta del centre envers de l'art de la pintura.