TW
0

El CEPA Joan Mir i Mir de Maó aposta per una educació integrada per a adults ofertant activitats per fer possible aquest objectiu en el que es treballa des de fa ja almenys dotze anys

Susana Mora Humbert
Maó
Cap a finals de la dècada dels anys 60, paraules com a "normalització" i "integració" comencen a ser emprades com a consignes d'acció a l'espai educatiu.
L'enciclopèdia espanyola d'Educació Especial entén per integració escolar "la unificació de l'educació ordinària i l'especial, oferint una sèrie de serveis a tots els nens sobre la base de les necessitats individuals d'aprenentatge". Aquest va ser el resultat d'un llarg procés que comença amb el dret de tot nen a ser escolaritzat, independentment de les seves característiques personals.
Ara bé, idealitzar la tesi integracionista pot portar-nos a cometre l'error d'oblidar la realitat de la mateixa. És important definir l'espai on es toquen de forma confusa la integració social i la integració escolar. A vegades se les assenyala com a sinònims. Convinguem que una facilita l'altra. La integració es va donant en planos successius en el temps però combinant en l'espai: família, escola i societat.
Els nens amb capacitats especials necessiten educació per a poder assolir una vertadera integració social, coneixent els seus límits i els de la societat per fer valer els seus drets i complir amb les seves obligacions.
A Menorca, l'aposta per una educació integrada dels nens i joves en edat escolar és una realitat que porta en marxa fa ja molts anys, ara bé, què passa amb els adults?
A la nostra illa, podem trobar una oferta del tot variada pel que fa a activitats esportives i lúdiques per a joves discapacitats; hi trobem també l'opció dels Centres Ocupacionals en els que es porta a terme una tasca meravellosa, però, trobem opcions de caràcter educativo-escolars per aquests?
És per tots sabut que la Unesco, considera que l'educació és un dret fonamental i un mitjà indispensable perquè la humanitat pugui progressar segons els seus ideals de pau, llibertat i justícia social. La necessitat de l'aprenentatge al llarg de tota la vida com una garantia per a l'adequat desenvolupament d'una societat i economia basades en el coneixement, és un concepte totalment útil per fomentar una societat democràtica.
La societat de les Illes Balears es troba immersa en els canvis continus que sacsegen el món actual.
Part de la nostra societat es troba mancada de la formació bàsica i, conseqüentment, té moltes dificultats per a l'accés a les vies de formació professional. Ambdues coses augmenten els riscs de marginació econòmica i social. A aquests fets convé afegir la incidència social, econòmica, cultural i d'altra naturalesa derivada de la mobilitat social en els darrers temps, en què la realitat d'una immigració creixent hauria de conduir a promoure la integració dels col·lectius afectats.
L'entorn laboral fa imprescindibles tant la necessitat d'una titulació mínima per accedir-hi com la de la capacitat d'adaptació a les demandes en canvi continu. És imprescindible que la formació de les persones adultes doni una resposta a aquestes necessitats laborals, per a contribuir més eficaçment al desenvolupament socioeconòmic i al benestar de les persones.
D'altra banda, el Govern de les Illes Balears té com un dels seus objectius, la promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la nostra cultura. En aquest sentit, és un deure possibilitar a la població adulta, tant autòctona com d'origen extern, el coneixement del patrimoni lingüístic i cultural propi com element de cohesió social i enriquiment personal.
Partint d'aquesta premissa, pertinentment extreta del pròleg de la Llei per a l'Educació de Persones Adultes, el CEPA Joan Mir i Mir de Maó va obrir-se camí farà ara quinze anys en el terreny de l'educació integrada per a adults. La normativa de la matèria preveu l'educació integrada dels joves en edat adulta dins dels grups d'ESO, però l'experiència demostra que gran part d'aquests alumnes no poden seguir el ritme dels seus companys, pel que acaben abandonant. És per això, que des de l'Escola d'Adults Joan Mir i Mir es ve ofertant des de fa ja dotze anys l'activitat anomenada "INFORMÀTICA, CUINA I CONSOLIDACIÓ PER A JOVES", que busca aconseguir que aquestes persones continuïn amb la seva formació. La demanda de places anual per a aquesta activitat sol arribar a la vintena però la ratio permesa és molt baixa, té un màxim de 8 alumnes. Seria necessari ampliar l'oferta per a poder satisfer les necessitats reals de la societat menorquina però per això caldria que des de l'Administració hi hagués certa implicació, ja que fins a dia d'avui el curs en qüestió és i ha estat costejat per l'Empresa de Serveis Educatius de Menorca no comptant amb el suport econòmic ni tècnic del Ministeri d'Educació Central ni amb el de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.