TW
0

El president de l'Associació Amics del Museu de Menorca assegura que si no existissin les entitats que vetllen pel patrimoni, les administracions públiques encara estarien més adormides o més passives

FITXA Mateu Martínez Martínez , 47 anys, casat i amb dos fills. És llicenciat en Filosofia i President d'Amics del Museu de Menorca des de l'any passat.

Patricia Font

L'Associació Amics del Museu de Menorca neix l'any 1995. Amb quina finalitat hi neix?
Tot i que inicialment neix amb la intenció de ser un instrument de col·laboració amb el Museu de Menorca (per això el seu nom), la pràctica ha duit que vagi més enllà d'aquesta funció per esdevenir una entitat que aglutina a gent amant del patrimoni històric amb funcions molt diverses sempre vinculades a la protecció d'aquest patrimoni.
Quines activitats dueu a terme?
L'associació pretén abastar des de la feina més pròpiament científica o d'investigació, com ara les excavacions arqueològiques o la realització de les cartes arqueològiques submarines, amb la divulgació del patrimoni, fent activitats com són les excursions o les conferències, també fent una tasca de sensibilització en favor del patrimoni i una tasca educativa en definitiva.
Quins projectes teniu per enguany?
Enguany continuarem amb projectes ja consolidats, com les excavacions a la Torre den Galmés, l'excavació del jaciment submarí de Binissafúller, també la participació -en col·laboració amb el Museu- a la Fira de la Ciència i a la Setmana de la Ciència, o projectes que són més recents com per exemple el concurs de fotografia que vam iniciar l'any passat, amb una resposta molt bona per part de la gent, o el programa d'excursions a diferents indrets de l'Illa per donar a conèixer el patrimoni. També tenim programat un viatge per visitar Numantia pel pont del primer de maig.
Una de les vostres activitats són els camps de treball. Des de quan ho feu? Quins són els requisits per apuntar-s'hi?
Els camps de treball es van començar a fer l'any 1999, els primers anys al poblat de Talatí i posteriorment a la Torre d'en Galmés. Aquests camps de treball van dirigits especialment a estudiants universitaris, perquè el seu objectiu és precisament el d'introduir-los a la pràctica de les excavacions arqueològiques.
Quina resposta heu obtingut amb aquests camps de treball?
T'he de dir que és el projecte de l'associació que més cuidam, perquè realment està donant uns fruits pens que molt bons. D'una banda, perquè hem fet possible que molts joves s'introduïssin en aquest món tan apassionant com és el de les excavacions arqueològiques, però a més has de tenir en compte que a través d'aquests camps de treball estem fent una feina d'investigació que està donant molts bon resultats per aprofundir en el coneixement de l'època talaiòtica, i estem recuperant en definitiva algunes cases d'aquesta època que deixam en condicions de ser visitades pel públic.
Creieu que aquests tipus d'associacions omplen espais buits de l'Administració pública, o pel contrari, es complementen?
A part de les responsabilitats que té l'Administració, pens que és molt important canalitzar la participació de la gent en els diferents àmbits socials, i naturalment també en el del patrimoni històric. D'altra banda, també és cert que les entitats de vegades suplim el que no fa l'administració, com també hem de fer de consciència crítica. Estic convençut que si no existissin les associacions que d'alguna manera vetllen pel patrimoni, l'Administració encara estaria més adormida o més passiva pel que fa a la conservació del patrimoni. I no hem referesc a Menorca, crec que açò es dóna per tot arreu.
La conservació del patrimoni arqueològic és una de les funcions principals de la vostra associació, i Menorca per això deu ser un terreny magnífic. No creieu que són aquestes coses les que hem de destacar de la nostra Illa, a banda del sol i la platja?
Em dóna la impressió que la societat menorquina no és prou conscient del que tenim. Més que res perquè consider que hi ha un salt entre la teoria i la pràctica. Efectivament, tots parlam del ric patrimoni arqueològic que tenim però, quants de recursos econòmics es destinen per investigar, recuperar, posar en condicions aquest patrimoni? Desgraciadament, molts pocs. Diga'm, per exemple, quina és la implicació de les empreses de Menorca amb el patrimoni. A més, el patrimoni arqueològic, l'etnològic, tot el patrimoni històric en general, ens sembla molt bé... mentre no destorbi l'obra que volem fer o la carretera que volem construir.
Essent Menorca un dels espais amb més restes arqueològiques, no seria interessant una major implicació del món universitari?
El món universitari el que necessita són recursos econòmics per poder investigar. Per l'experiència que tenc, i la cova des Pas és un exemple, les universitats estan molt interessades en venir a Menorca, però sense recursos econòmics açò no és possible.
Els museus han de ser més accessibles per al poble, deixar de tenir aquella pàtina de respecte que imposa a la gran majoria. Trobeu que la vostra associació pot ajudar a aproximar-los-hi?
Aquest és un dels nostres objectius. Hem de canviar el concepte de museu per fer-lo més atractiu a la població. Perquè, a més de centres d'investigació que són, els museus han de ser espais de cultura més dinàmics, que surtin a l'encontre de la gent.
Quant a les darreres notícies sobre la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) que es vol demanar per l'Illa de l'Aire, quina implicació heu tingut com Associació?
Com saps, la secció subaquàtica d'Amics del Museu de Menorca està fent la carta arqueològica submarina de Menorca, a partir d'un conveni amb el Consell Insular. La gent de l'associació ha fet les prospeccions i ha catalogat els jaciments arqueològics que hi ha a la zona.
Per acabar, hi haurà més propostes BIC?
No hi pot haver molts més BIC. Pensa que a Menorca ja en tenim declarats legalment com a tals més de 1.400! Deu seu dels llocs del món on més béns d'interès culturals hi ha per quilòmetre quadrat. Em conformaria que els que hi ha rebin cada vegada més atenció per part de tots.
Un tema que sí que voldria assenyalar, ja que som els Amics del Museu de Menorca, és la necessitat que d'una vegada per totes se solucioni el tema del traspàs de la gestió del Museu a les institucions menorquines. És una situació absurda que, essent el Consell Insular l'administració que té les competències en patrimoni, en canvi el Museu de Menorca encara depengui del Govern Balear. Això està impedint que el Museu s el paper que li pertoca, amb manca de recursos humans i econòmics i traves per a una millor gestió.