Els dos móns. Les instantànies reflecteixen molt bé l?ànima d?aquest article

TW
0

En la nostra societat globalitzada les empreses tenen un paper cabdal, no tan sols com a font de treball i riquesa sinó també com a agent de desenvolupament en les comunitats en què s'integra

La Responsabilitat Social Corporativa es defineix com la contribució activa i voluntària de les empreses a la millora social, econòmica i ambiental de l'entorn a través les seves operacions comercials.

És evident que, en la nostra societat globalitzada les empreses tenen un paper cabdal, no tan sols com a font de treball i riquesa, sinó també com a agent de desenvolupament en les comunitats en les que s'integra. Cal ser conscient que de les 100 entitats econòmiques més grans del món, 51 són empreses i 49 són països.

Per aquest motiu, des de fa un temps, des d'organismes internacionals es treballa per incoporar la Resposabilitat Social Corporativa en l'estretègia empresarial i ofereix directrius sobre com fer-ho. Entre aquestes destacarien les següents:

Global Reporting Initiative: Creada al 1997 pel programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUAM) amb el suport de diverses institucions privades, empreses, sindicats i altres entitats per fomentar la qualitat, el rigor i la utilitat de les Memòries de Sostenibilitat.

Global Compact: Iniciativa de Nacions Unides impulsada al 1999 per tal de promoure el comprimís ètic en matèria de Drets Humans, Treball, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.

Directrius: Línies directrius de l'Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE) per empreses multinacionals, dins la "Declaració sobre la Inversió Internacional i Empreses Multinacionals". La finalitat d'aquestes orientacions, publicades al 2000, és promoure la cooperació de les multinacionals per al desenvolupament sostenible i fomentar la seva actuació responsable allà on operen.

Llibre Verd de la Unió Europea: Document elaborat al 2001 per definir i fomentar la RSC en les empreses europees i internacionals.


Llibre Blanc del Congrés: Recull de recomanacions presentades al juliol de 2007 per fomentar la RSC al territori espanyol.
Segons la ONG Accountability els països líders en el desenvolupament de la RSC són Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Regne Unit, Noruega i Nova Zelanda.

Empreses responsables
Una empresa socialment responsable és aquella que és competitiva a nivell econòmic, i que al mateix temps compleix els següents requisits:

  • Oferir productes i serveis que donin resposta a les necessitats dels usuaris tot contribuint al seu benestar.
  • Tenir un comportament que vagi més enllà de l'estricte compliment dels mínims reglamentaris
  • L'ètica ha d'impregnar totes les seves decisions i formar part de la cultura d'empresa.
  • Les relacions amb els treballadors han de ser prioritàries, assegurant unes condicions de treball segures i saludables.
  • Ha de respectar el medi ambient
  • Ha d'integrar-se en la comunitat

Dilema de Goodpaster i Mathews: Goodpaster i Mathews han formulat el següent dilema:
Les empreses multinacionals són tan poderoses que és perillós que s'impliquin en temes socials i polítics, però no ho és també que solament es dediquin a maximitzar els beneficis? Llavors??