TW
0

Futur de luxe, des del punt de vista formatiu, per aquesta jove migjornera

Pere Riudavets i Fayas
Es Migjorn
I quin és, us demanareu, aquest futur immediat apassionant per aquesta jove migjornera, futur de luxe des del punt de vista formatiu, diria jo?
Idò, podríem dir que es tracta d'una doble proposta: el febrer que ja tenim ben a prop encetarà a Utrecht (Holanda) una investigació sobre migracions i conflictes gràcies a la reconeguda beca Marie Curie de la Unió Europea: sense cap dubte, seran sis mesos d'estudi i de profit; fins a finals de juliol, quan ja tindrem pràcticament damunt sant Cristòfol de ses corregudes.
I després, què? Tot seguit, amb només uns pocs dies de descans que coincidiran amb les festes patronals, la nostra jove estudiant serà partida cap als Estat Units d'Amèrica del Nord, a fer el doctorat: I com així, em direu? Idò bé, açò serà així per mor d'haver superat clarament les dures proves d'accés i les pertinents entrevistes amb el Comitè de Beques de la Caixa, fet que li permetrà gaudir d'aquesta prestigiosa beca de postgrau promoguda per la coneguda entitat d'estalvis.
Val a dir també que, entremig d'aquest immediat doble pla de treball, per òbvies raons d'impossibilitat temporal de compaginar-ho tot, na Pilar ha hagut de renunciar a fer una estada de tres mesos a Nova Iork, concretament als Headquarters de Nacions Unides (ONU); en aquest cas, des de l'Organització s'ha animat la nostra sociòloga a tornar-ho a sol·licitar més endavant, atès el seu manifest interès de participar i aprendre en aquest àmbit laboral.
I quins han estat els estadis o episodis previs que han duit na Pilar fins aquest intens moment present? Aquí haurem de ser forçosament sucints perquè en cas contrari ompliríem tot el diari amb les corresponents explicacions.
La protagonista va néixer el 7 d'agost de 1984; degué anar a l'escoleta infantil de ca ses monges fins els quatre anys; vingué a l'escola pública Francesc d'Albranca dels 4 als 12, on la recordam com una alumna alegre, aplicada i solidària; anà a l'institut Josep Miquel Guàrdia d'Alaior dels 12 als 18, acabant el batxillerat amb matrícula d'honor; i feu estada a la Universitat de Barcelona dels 18 als 22, on es llicencià en Sociologia amb una mitjana ponderada de 3'45 sobre 4 (el que equivaldria a un promig de 8'625 del nostre temps), obtenint el Premi Extraordinari de final de carrera.
Finalment, la darrera etapa acomplida ha estat veure-la, fins fa poc, a la Universitat de Deusto (Bilbao), on ha duit dalt el màster oficial europeu en Migracions, Conflictes i Cohesió Social, essent la més jove de la promoció amb només vint-i-dos anys.
No ens manca sinó donar l'enhorabona a na Pilar per aquest impecable expedient acadèmic, manifestar a aquesta paisana la nostra admiració i el nostre reconeixement per la seva fructífera trajectòria, i donar-li molts d'ànims i desitjar-li molta sort en aquest futur immediat que té ja a les portes.