TW
0

Ángel Guirao
Alaior

-¿Cómo se llamaban los discípulos de Jesús?
Apuéstoles.
-Escribe el nombre de dos escritores.
Antonio Manchado y Julio Verde
-Quan es prenen les vacunes?
Quan la persona és morta.
¿Cuándo supiste la poesía?
Ayer la sabí.
¿Cómo se llama el alcalde de Alaior?
Pau Gasol.
¿Cuándo se usa la equis?
Al esquiar.
¿Qué es una moto?
Un automóvil.
Què és un videoclip?
Allà on lloguen pel·lícules.
¿Quién dice Pedro que es Jesús?
Tú eres el Mesías, el Higo de Dios vivo.
Què és un fumeral?
Una missa que es celebra a l'església quan una persona acaba de morir.
¿Qué tipos de carreras hay en el atletismo?
Velocidad , medio fondo, fondo y relieve.
Quins òrgans formen l'aparell reproductor masculí?
El penis i els tentacles.
¿A quién ganó el ViveMenorca?
Al Cagasol.
¿Cuál era el nombre judío de Pablo?
Judas.
Com es diu cada contracció del cor?
Bateig.
Com solen ser els pobles de muntanya?
Pobres, però tenen menjar quasi tot l'any.
Quin sentit corporal té a veure amb la frase "Avui a ma mare li ha sortit la sopa salada"?
Salat.
Què és un barnús?
Un instrument musical amb cordes.
On viu la guineu?
Al Pol Nord.
Quan els automòbils tenen el semàfor amb el llum verd, quin llum té il·luminat el semàfor dels vianants?
Verd i blanc.
Di un número del 1 al 5.
El 9.
Com s'anomenen les localitats petites, amb pocs habitants?
Centres.
Què feien els serenos?
Feina a l'església.
Els treballadors i les treballadores quan arriben a 65 anys deixen de treballar. Són els ?
fabricants.
Què són les catedrals?
Animals.
¿Cuántos días tiene un año?
Como máximo, 31.
Cristina tiene 3 billetes de 5 euros y un billete de 20 euros. Carlos tiene un billete de 50 euros. ¿Quién tiene más dinero?
Pablo.
Escribe el femenino de "enfermero".
Enferma.
¿Dónde fue bautizado Jesús?
En el río Ebro.
¿Qué día se celebra la Navidad?
6 de gener.
El servei de correus es paga a l'avançada per mitjà de?
telèfon.
La germana de la meva mare és la meva?
neboda.
Quants anys han de tenir les persones per poder votar els seus representants a l'ajuntament?
De 16 paramunt.
Què és la festa major?
Una festa molt tradicional per a les persones més grans.