TW
0

El CP Mare de Déu del Carme de Maó és el punt neuràlgic de l'organització dels menjadors escolars de cinc centres educatius de la zona de Maó i es Castell

Susana Mora Humbert
Maó
Tots sabem de la importància de portar una alimentació sana i equilibrada i d'establir uns hàbits rutinaris al respecte als efectes de que els més menuts aprenguin aquesta dinàmica des dels inicis de la seva existència. En aquesta tasca hi juguen un paper molt important els per a tots coneguts menjadors escolars, doncs un important percentatge d'infants fan ús d'aquest servei durant cinc dies a la setmana gairebé nou mesos a l'any, període de temps més que rellevant de cara a formar els fillets i filletes en els valors d'una bona educació alimentària.
Per això, des del Xoc ens hem decidit a iniciar una sèrie de reportatges per tal de conèixer més el món dels menjadors escolars a la nostra Illa. Començam amb ells aquesta setmana, agafant com a àrea inicial de referència part dels col·legis de Maó i l'escola pública des Castell.
D'aquesta manera, hem descobert que el CP Mare de Déu del Carme és el punt neuràlgic de l'organització dels menjadors escolars de cinc centres educatius de la zona de Maó i es Castell i és així perquè en ell es troba la seu de l'empresa Barber i Sintes Menjadors Escolars, S.L, encarregada de gestionar el referit servei.
Na Toñi Barber, és una de les dues sòcies que conformen l'empresa esmentada i molt amablement es va oferir a explicar-nos l'origen de la mateixa i el funcionament i dinàmica del servei. Segons ens exposà, Barber i Sintes Menjadors Escolars va néixer farà ja quinze anys, quan des de la Conselleria d'Educació del Govern balear es va llençar la proposta a les escoles de privatitzar el sector, evitant d'aquesta manera els problemes fiscals, jurídics i burocràtics amb què es trobaven les mateixes a l'hora de gestionar contractacions per les que en principi no tenien capacitat jurídica. És així, com en el cas del CP Mare de Déu del Carme de Maó -escola en la que na Toñi ja portava treballant quinze anys com administrativa encarregant-se a més pròpiament de la gestió de menjadors- es va decidir brindar a n'aquesta -na Toñi- el constituir una companyia amb el citat objecte social.
En data d'avui l'empresa compta amb la gestió dels menjadors de cinc col·legis públics, essent aquests el propi CP Mare de Déu del Carme de Maó, el CP Antoni Juan de Maó, el CP Mateu Fontirroig de Maó, el CP Sa Graduada també de Maó i el CP Ángel Ruiz y Pablo des Castell.
Barber i Sintes Menjadors Escolars, disposa de dues cuines des de les que es porta a terme el servei de menjador, una es troba en el centre públic de Mare de Déu del Carme i l'altra a l'escola des Castell. Des de las mateixes es fa el repart mitjançant una furgoneta amb la que compta l'empresa.
Pel que es refereix al tema de l'elaboració de menús, cal dir, que na Toñi junt a la seva sòcia, na Conxi Sintes -que s'encarrega de la cuina-, procuren comptar amb un ventall de 30 menús nutritius per trimestre, revisats per especialistes col·laboradors -que poden ser pares d'alumnes, familiars de mestres i demés- i que van rotant. En aquests es tracta de que es mengi llegum un mínim de dos cops a la setmana, de la mateixa manera que peix, hi abunda la verdura i s'intenta defugir dels fregits - els quals òbviament no s'eliminen del tot per qüestió de practicitat i de preferències infantils-, emprant el forn el màxim possible -donada la dificultat que té cuinar a la planxa per a tant de quòrum intentant fer-ho puntualment amb carns que no es ressequin en excés-. L'empresa disposa també d'un servei d'assessoria jurídica especialista en qüestions de sanitat als efectes alimentaris i de cara a portar al dia la burocràcia; permisos, registre.
L'horari dels menjadors comprèn des de l'hora en què finalitza la jornada lectiva dels infants, essent aquesta entre les 13'30 hores o les 13'45 hores -segons el centre-, fins les 15'30 hores o les 16 hores, allargant-se en funció de l'hora d'inici de les activitats extraescolars oferides per les escoles a la tarda, als efectes de compatibilitzar els horaris per a les famílies.
El preu dels menús és un dels termes que en certa manera ve pautat des de la Conselleria, des de la qual s'estableixen uns màxims. Altres pautes de gestió que s'imposen des de la mateixa són ja de caire més empresarial, com és per exemple el perfil que ha de complir el personal a contractar, pel que és indispensable comptar almenys amb el nivell A de Català per tal d'entendre's amb els infants. Respecte aquest darrer punt, ens comentava na Toñi, que es veuen amb grans dificultats a l'hora de trobar personal qualificat -malgrat que en l'actualitat són 23 en plantilla-, doncs l'horari i les condicions laborals són mínimes.
Quant a la mitja d'alumnes que fan ús d'aquest servei escolar, hem de dir que varia segons el centre, així en tenim 150 al CP Mare de Déu del Carme, 110 a l'escola d'Es Castell, 90 al CP Mateu Fontirroig, 50 al CP Sa Graduada i 30 al CP Antoni Joan. En aquesta mitja hi influeix molt el tipus de cens de cada zona, doncs pel que fa a la xona del CP Antoni Joan, per exemple, del respectiu cens es deriva que hi ha moltes famílies en les que un dels cònjuges no treballa pel que els hi és més fácil emportar-se els seus fills a dinar a casa.
Cal dir, com a dada rellevant, que per a les escoles és important comptar amb aquest servei de menjador, doncs la matrícula de les mateixes es veu considerablement augmentada arran d'aquest, ja que en el món actual la majoria de pares i mares de família són treballadors pel que troben un gran suport en les escoles que tenen servei de menjador conciliant així la vida laboral i familiar. D'altra banda apuntar, que en el cas del servei prestat per Barber i Sintes Menjadors Escolars, el grau de satisfacció és general, encarregant-se les pròpies escoles de passar de forma periòdica entre les famílies enquestes al respecte.
En definitiva, l'escola és un fonament bàsic per a l'educació dels nostres infants i ho és també en el camp de l'alimentació, així que des del Xoc donem l'enhorabona a Barber i Sintes Menjadors Escolars per la seva gran tasca i animem les famílies a que s'apuntin a la mateixa incentivant els hàbits alimentaris dels més menuts, doncs segons ens apunta na Toñi, cada cop és més difícil educar els nens en aquest aspecte ja que sovint queda desatès a les llars.

IMATGES: A dinar! Na Toñi i na Conxi són al seu despatx abans d'arribar l'hora de dinar, en la que tots asseguts a taula es disposaran a menjar amb l'ajut de n'Ivan, entre d'altres.