TW
0

Valeriano Allés Canet SL aturà per un matí les excavacions de la Pedrera de Son Sintes perquè la classe dels Cavalls de P-4 del CP Margalida Florit de Ciutadella visités les instal·lacions

Susana Mora Humbert
Maó
El dijous 28 de febrer de 2008, el grup de P-4 dels Cavalls, del CP Margalida Florit de Ciutadella, visità la Pedrera de Son Sintes, en la que els infants pogueren veure com es porta a terme una excavació, mentre contemplaven els diferents tipus de maquinària que s'hi empren i mentre se'ls mostrava els diferents tipus de blocs que s'hi troben. La visita va ser possible gràcies a que l'empresa Valeriano Allés Canet,S.L -companyia que explota les instal·lacions en aquests moments-, aturà les excavacions de la pedrera als efectes, permetent així que el grup pogués visitar-la sense perill. Cal apuntar, que tot i axí, el passeig per a dins la mateixa es va fer en autobús com a mesura de seguretat.
Aquesta sortida a la pedrera tanca un cicle de visites realitzades al llarg d'aquest segon trimestre per aquest grup de P-4, el qual ha dedicat gran part d'aquest període escolar al projecte d'estudiar com es fan les cases. I és que, segons ens conta na Susana Rodríguez - mestressa del grup dels Cavalls-, a principis d'aquest curs 2007-2008, va proposar als seus alumnes, elaborar una llista amb aquelles coses que els interessés estudiar al llarg de l'any. La llista va ser llarga i interessant, i per lo vist, el primer tema que s'hi va fer constar va ser el de la Fórmula 1 -camp al que es van dedicar alumnes i mestra durant el primer trimestre-. No cal dir, que, evidentment, el segon tema relacionat, va ser el d'esbrinar com es fan les cases -matèria en la que ha estat treballant el grup al llarg d'aquest segon trimestre-. És així, com en aquests tres mesos, aquests alumnes de P-4, han compaginat les explicacions teòriques sobre la temàtica, amb les visites d'especialistes en el camp i amb les sortides de caràcter didàctic respecte la matèria. D'aquesta manera, i als efectes de relacionar alguns exemples direm que, el grup dels Cavalls, ha comptat aquest trimestre amb la visita d'en Jordi Picot, conegut aparellador, que els explicà com es fan els plànols d'una casa; ha participat en vàries visites a les obres properes a l'escola, en les que pogueren apropar-se al món de la construcció, descobrint els materials que s'hi empren, les màquines que es fan servir i els diferents tipus d'estructura que pot tenir una casa; i ha portat a terme un seguit de sortides que tenien per objectiu visitar els habitatges d'alguns dels infants del grup, per aprendre a diferenciar entre un bloc de pisos, uns adosats o un chalet unifamiliar.
No cal dir, que tota aquesta organització ha fet del projecte tot un èxit, fent a més que els alumnes s'hagin converit en uns experts en la matèria, i qui sap, si fins i tot, ha ajudat a descobrir en algun d'ells la seva futura vocació.
A les portes del tercer trimestre, ens guardem el secret de quin serà el tema a estudiar al llarg del mateix, del que segurament en tindrem notícies molt aviat.

IMATGES: A treballar! Simpàtiques imatges
dels alumnes a la pedrera, on reberen una
completa explicació sobre el funcionament
i els materials d'aquesta i gaudiren de l'oportunitat
de ser maquinistes per un dia. Veiem també
una instantània de la visita d'en Jordi Picot.