TW
0

Els alumnes de 3r d'ESO de l'IES Josep Miquel i Guàrdia d'Alaior, ens fan arribar la seva opinió sobre el tema del transport a Menorca, sobre el que han treballat recentment a la classe de Ciències Socials

Patricia Romero Barber 3r D
El fet de que Menorca sigui una illa, fa que el transport sigui molt important alhora de desplaçar-nos; principalment, pel transport aeri i marítim, ja que són els fonamentals per sortir de Menorca i no quedar-nos aïllats, de manera que aquest tipus de transport constitueix un gran element en aquesta illa i hauria de ser el més regularitzat. També és important el transport públic per carretera, que ens proporciona la possibilitat de viatjar als altres pobles de Menorca.
Els greus problemes de transport aeri i marítim a Menorca són deguts a que l'hivern hi ha menys freqüència tant en nombre de vols com de vaixells a la setmana. El problema a l'estiu, encara havent-hi més places oferides, és que s'han de reservar amb molta antelació els passatges i per tant s'han de programar els viatges molt anticipadament per poder gaudir d'uns bitllets acords amb els preus i data que desitjam. No ens hem de deixar, tampoc, que s'haurien d'afegir més destins per millorar la xarxa de transport exterior, no fer més escales i augmentar la satisfacció de la població.
També és cert, que s'estan millorant les coses, com el cas del nou dic de Son Blanc de Ciutadella, de manera que això comporta a una menor suspensió de sortides i entrades marítimes tant els enllaços de Barcelona com del nord de Mallorca, degut a que el port de Ciutadella és molt estret i quan hi ha mal temps els vaixells no poden entrar, cosa que també succeeix en el port de Maó amb bastant freqüència, com ha passat en el darrer hivern.
En el transport terrestre els problemes també són molt estacionals passant d'una fluïdesa relativa a una disminució considerable important de vehicles, comparat amb l'estiu, amb una reducció important de transport públic, que en moltes ocasions deixen urbanitzacions i petites poblacions bastant aïllades, com és el cas d'Es Migjorn Gran, on la freqüència d'autobusos és molt reduïda. També és cert que en aquests llocs hi ha poca població, però aquest transport és necessari per a un sector de gent que no té tantes possibilitats com un altre que tengui vehicle propi. Aquest transport, a l'estiu, es nota una petita millora, tant en un major nombre de freqüències com més varietat de destins. En quant en el problema estructural de la xarxa viària, els problemes que actualment sofreixen tant de Ferreries a Ciutadella, degut a que tan sols hi ha una via de comunicació que uneixi aquests dos llocs, com el problema existent, a vegades, del tallat de dita via o com els problemes de saturació a la carretera de Sant Lluís a Maó i d'Alaior a Maó. Aquests problemes es millorarien molt, o bé desdoblant la carretera general (en quatre carrils) o construint una via alternativa per a evitar el possible tall en cas d'accident o en circumstàncies similars. Al tram de la carretera de Sant Lluís a Maó s'alleugeraria la circulació fent un enllaç de Sant Lluís cap a l'aeroport.
Un altre problema, també, és el preu dels bitllets del transport públic. Que en el cas de que una família l'utilitzi li sortiria, fins i tot, molt més car que si empra el seu vehicle propi. En el futur, el desitjable seria un tren que uneixi totes les poblacions de l'illa i el màxim d'urbanitzacions possibles, per lo qual, llevaria molts de vehicles de la carretera, i reduiríem un dels problemes de la contaminació atmosfèrica. Aquest mitjà de transport s'introduiria amb l'objectiu de que hi hagués una alta freqüència de viatges a un preu econòmic.
A manera de conclusió podríem dir que el transport marítim i aeri necessita més atenció de les autoritats responsables per poder-ne millorar l'aspecte de que hi hagi viatges amb més freqüència i l'abaratiment dels preus dels bitllets, que actualment i sobretot entre illes resulta bastant car. En general, les comunicacions entre els pobles de l'illa són bastant escasses, de manera que s'haurien de millorar. En un futur, també es podria realitzar com a cas molt innovador a Menorca un ferrocarril.

Problemes de transport a Menorca
Lidia March
El transport públic té molta importància en qualsevol comunitat, quant més desenvolupada està, millor és la qualitat del transport públic. Aquest es, per tant, un tema de debat molt important. Quan rallam del problema del transport a Menorca poden distingir dos aspectes ben diferents: per una banda les connexions amb la Península i la resta d'illes de l'arxipèlag i per altra, les vies de comunicació entre els diferents pobles de l'illa.
Menorca, al ser una illa, depèn molt del transport aeri i marítim per a comunicar-se amb la península i les altres illes. Per via aèria el problema és la falta de connexions directes amb altres ciutats d'Espanya, ja que de Menorca tan sols es pot anar directament a Barcelona, Madrid i Valencia (en horari d'hivern), i per anar a qualsevol altre lloc has de fer escala. També un altre problema es la manca de places i els horaris, ja que no sempre trobes bitllets que et vagin bé a tu. I a l'estiu, tothom vol sortir de viatge i també és molt difícil trobar bitllets hora per hora per exemple a principis d'agost, i això és també un problema.
Sobre el transport marítim, durant els mesos de temporada alta està bastant cobert, actualment operen dues companyies amb Barcelona: acciona i Baleària. Durant els mesos d'hivern hi ha menys vaixells i a vegades es difícil compaginar el viatge que tu vols fer.
La connexió amb Mallorca des de Ciutadella es realitza amb barcos petits, això fa que quan fa mal temps s'hagin de suspendre els trajectes i, sobretot a l'hivern, passa bastant freqüentment. El transport marítim de passatgers és important perquè permet que aquests puguin dur el seu propi vehicle per desplaçar-se per la península i les illes.
El transport públic terrestre ha millorat durant els darrers anys no fa tant que el darrer autobús de Ciutadella a Maó o al revés sortia a les 7 del capvespre. Actualment s'ha augmentat molt el número de trajectes, posant en marxa inclús el que li diuen bus exprés que va directe de Maó a Ciutadella sense parar a cap poble. D'aquesta manera la connexió és més ràpida. No obstant hi ha pobles com Migjorn, que degut a la poca demanda del servei estem pràcticament incomunicats pel servei públic, ja que hi ha molt pocs autobusos que passen per aquí. Això fa que la majoria de les persones haguem de desplaçar-nos amb vehicle privat, ja sigui per anar a fer feina, per anar al metge, per anar a comprar,... I això pot suposar un greu prejudici sobre tot per persones majors, alguns immigrants, gent sense carnet, estudiants,?
Consider que és una molt bona idea la de posar autobusos per a anar al bàsquet, el jaleo bus i el bus nit, però solen sortir varies queixes al diari sobre els seu funcionament, i si es vol incentivar el tranport públic és molt important que aquest funcioni correctament.
El tranport públic a Menorca ha anat millorant durant els anys però d'una manera molt lenta, i això afecta el poder moure's per l'illa no segons com es desitja, sinó com es pot.
Sobretot a l'hivern, com per exemple, per anar de Migjorn a Ciutadella si hi vols anar a les quatre has d'agafar un autobús per anar primer a Ferreries, i llavors si tens sort agafar el bus que va a Ciutadella, que passa just en el moment d'arribada, i si no el pots agafar has d'esperar uns tres quarts per Ferreries per agafar el següent bus.
Quant al transport aeri i marítim, pens que s'hauria de millorar molt i estudiar bé quines són les necessitats dels habitants de Menorca, que estan obligats a agafar l'avió o el vaixell per desplaçar-se a la península. Per altra banda aquest és un tema, que jo veig que surt molt als diaris i que no s'hauria d'utilitzar de manera política, sino que tothom s'hauria de posar d'acord.

Quins inconvenients té el transport aeri a l'illa de Menorca
Marina Romero Saura 3r C
Als aeroports de les Illes Balears arriben diàriament milers de passatgers procedents de tot el món. Una de les principals vies de comunicació són els aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa.
Els residents a Balears tenim alguns problemes amb el desplaçament entre les Illes, i a la península.
Actualment, només són vuit les companyies aèries que operen a l'aeroport de Menorca: Air Berlín, Air Nostrum Líneas, Clickair, Iberia, Monarch Airlines, Spanair i Swiftair. I no totes ho fan diàriament. Inclús algunes no estan operatives durant gran part de l'any.
Això és una de les limitacions que tenim.
Una altra és l'alt cost d'aquests vols.
És difícil trobar vols a la Península per menys de 100 euros, però ho és encara més trobar vols per menys d'aquest preu entre illes.
Normalment, si ens hem de desplaçar entre illes optem pel transport marítim, ja que està més bé de preu, però és lent i a l' hivern el vaixell es mou molt degut al mal temps.
Un altre dels inconvenients és la discriminació en algunes companyies, per anar en cadira de rodes, portar animals o ser menor d'edat i viatjar sol.
El govern, després d'haver-se reunit, ha proposat varies mesures per a afavorir i facilitar el transport aeri entre les illes, aquestes mesures són: Elevar fins a un 50% el descompte per als residents, reduir les taxes aeroportuàries i declarar com a obligacions del servei públic les línies no rentables interinsulars i també amb la Península, sempre i quant, no es produeixi una situació de monopoli.
Si ens tallen les principals vies de comunicació, (aeroport i ports), Menorca es queda totalment aïllada de la resta del món.
Som conscients que tots sols no podem sobreviure, depenem completament de la resta.
Per això crec que hauria d'estar més desenvolupat, o almenys més barat i amb més facilitats per a tots, el transport aeri a Menorca.